Als de vervaldag is verstreken en u heeft de aanslag niet (volledig) betaald, ontvangt u meestal eerst nog een kosteloze betalingsherinnering. Als u daarna nog steeds niet betaalt, starten wij de dwanginvordering.

Zo werkt het

Dwanginvordering is het pakket van maatregelen dat wij nemen als u de aanslag waterschapsbelasting niet voor de laatste vervaldag betaalt. Voorbeelden van dwanginvordering zijn het sturen van een aanmaning of dwangbevel en het leggen van beslag op uw inkomen of bezittingen.

Als u na het dwangbevel nog niet betaalt, neemt een extern deurwaarderskantoor de dwanginvordering van ons over. Het betreft: 

Flanderijn Invordering belastingdeurwaarders

Wetgeving

Regelgeving