Het is in Nederland erg droog. Ook in ons werkgebied viel sinds half juni weinig regen. Niet alleen in Nederland is het droog, ook in de ons omringende landen. Dat betekent dat de wateraanvoer van de grote rivieren sterk terugloopt. Tegelijk zorgt het warme weer ervoor dat er veel water verdampt uit de sloten en vanaf het land. Op deze pagina treft u informatie over de droogte. De informatie is ingedeeld in zes rubrieken.

Het hoogheemraadschap heeft met diverse organisaties direct contact. Denk hierbij aan de provincie, gemeenten, veiligheidsregio's, natuurorganisaties en land- en tuinbouw. 

We sturen ze periodiek een droogtebericht: 

 • Algemeen

  Sinds 3 augustus heeft Nederland een officieel watertekort. Het Management Team Watertekorten (MTW) mag landelijke besluiten nemen, die ook HHNK kunnen raken.

 • Dijken

  Begin augustus hebben we onze droogtegevoelige (veen)dijken minutieus geïnspecteerd. Deze liggen voornamelijk in de regio's Waterland en Zaanstreek.

 • Sloten

  Momenteel stroomt er zo'n 1,9 miljoen kubieke meter water per dag ons gebied binnen. Dat zijn 760 olympische zwembaden per dag.

 • Waterleven

  Wat doet droogte met de waterkwaliteit? Wat is blauwalg? Wat is botulisme? Hoe kunnen we vissterfte voorkomen?

 • Infrastructuur

  We houden sommige bruggen nat om te voorkomen dat ze uitzetten door de hitte. Ook bewateren we bermen waar betonpuin is gebruikt of waar grastegels liggen.

 • Land- en tuinbouw

  Op Texel is het onttrekken van oppervlaktewater jaarrond verboden. In de rest van ons gebied is er (nog) geen onttrekkingsverbod.