De Democratiegame is een interactief spel waarin jongeren inzicht krijgen in de werking van een gekozen bestuur. De deelnemers stemmen in de game op partijen in het waterschapsbestuur. Daarna nemen ze als bestuur van een waterschap beslissingen in een aantal casussen. Bijvoorbeeld om te investeren in duurzaamheid of om te bezuinigen op dijkonderhoud. De game kan door docenten zelf worden gegeven. 

Meer informatie over de Democratiegame is te vinden in deze flyer: