Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Wat betekent dit voor u als u een vergunning wilt aanvragen?

Wat verandert er?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt veranderingen met zich mee op het gebied van vergunningverlening. Denk hierbij aan de komst van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en aan wijzigingen in de regelgeving en de legeskosten. Ons bestuur heeft een nieuwe Waterschapsverordening(externe link), nieuw participatiebeleid, een Participatieverordening en een nieuwe Legesverordening vastgesteld.

Hoe zit met vergunningaanvragen voor en na 1 januari 2024?

Nu de datum van 1 januari dichterbij komt, wordt de vraag relevant hoe uw aangevraagde vergunning wordt beoordeeld. Als u de aanvraag indient vóór 1 januari wordt deze volgens de oude regelgeving beoordeeld:

  • Een vergunning die u aanvraagt tot en met 31 december handelen wij af onder de bestaande regelgeving van de Keur.
  • Een vergunning die u aanvraagt vanaf 1 januari handelen wij af onder de nieuwe regelgeving van de Waterschapsverordening.

Dit betekent dat als de vergunningprocedure op 1 januari nog niet is afgerond, de oude regels van toepassing blijven totdat er een definitief besluit is genomen. Dit geldt ook voor een eventuele bezwarenprocedure.

U kiest zelf of u een vergunning voor of na 1 januari wilt aanvragen. Over het algemeen adviseren wij u om uw aanvraag in te dienen zodra deze gereed is en niet te wachten tot 1 januari. Tot die datum kunt u uw vergunningaanvraag indienen via het Omgevingsloket Online. Op 1 januari wordt het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet geïntroduceerd. Vanaf die datum dient u uw aanvragen in via het nieuwe Omgevingsloket(externe link). U wordt vanuit het huidige loket automatisch doorgestuurd naar het nieuwe loket.

Weet u nog niet of u een vergunning nodig heeft voor uw plan?

U kunt dit online checken. Voor vergunningaanvragen die u indient vóór 1 januari 2024 doet u dat met de Vergunningcheck van het huidige Omgevingsloket. Voor vergunningaanvragen die u indient vanaf 1 januari maakt u gebruik van de Vergunningcheck(externe link) van het nieuwe Omgevingsloket.