Als u vanaf een terrein afvalwater loost of afvoert in de riolering of oppervlaktewater ontvangt u een aanslag zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing voor een bedrijfsruimte. 

Zo werkt het

In zo'n geval heeft u een meetverplichting of u heeft op eigen verzoek het afvalwater laten meten, bemonsteren en analyseren. In het jaarlijks in te leveren aangiftebiljet levert u onder andere deze gegevens aan ter bepaling van de vervuilingswaarde.

Vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de fiscaal technologen van team heffing (bedrijven). Telefoonnummer: 072 - 582 8282, maandag t/m vrijdag bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Download