Als u het niet eens bent met de aanmanings- of dwangbevelkosten, dan kunt u binnen zes weken na de dagtekening van de aanmaning of de betekening van het dwangbevel bezwaar maken.

Zo werkt het

Stuur uw bezwaarschrift naar:

HHNK Belastingen
Team Invordering
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard

Zet in uw bezwaar altijd de reden waarom u bezwaar maakt en het vorderingnummer van de aanslag.

Wetgeving

Regelgeving