Droppie Water

Droppiewater.nl is al jaren dé website van de Nederlandse waterschappen. Het bekende stripfiguurtje Droppie Water nodigt kinderen in het basisonderwijs uit om kennis te maken met alles rondom water.

Waterdiertjeslessen Hortus Alkmaar

Leerlingen van groep 4 tot en met groep 7 zijn welkom bij De Hortus om te onderzoeken welke dieren er in en rond het water leven. In groepjes van ca. 5 kinderen voeren ze verschillende opdrachten uit. Ze scheppen met visnetjes vissen uit de vijver en bekijken met een zoekkaart welke ze hebben gevonden. Vervolgens kijken ze met de onderwaterkijker naar het leven in de sloot en meten ze de helderheid van het slootwater. Verder leren de kinderen welke planten bij het water groeien en waarom deze planten belangrijk zijn voor de waterdieren. 

Vanuit Hortus Alkmaar zijn er twee begeleiders aanwezig. Voor het begeleiden van de groepjes zijn voldoende volwassenen nodig vanuit de school of BSO. De waterdiertjesles duurt ongeveer 1 uur. Datum en tijd kunnen in overleg worden gepland. Deze les kan geboekt worden van mei tot en met oktober. 

Watertoppers

In het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen gaan de leerlingen de strijd aan met het water: ze bouwen dijken, slepen met zandzakken en draaien aan een vijzel. Ze worden opgeleid tot echte Watertoppers! Deze module voor groep 4 tot en met groep 6 maakt onderdeel uit van het educatieprogramma Droge Voeten in Noord-Holland, waarin kinderen door ontdekken en doen leren over water.

Heeft deze informatie u geholpen?