Adviescommissie bezwaren

Ons bestuur neemt belangrijke beslissingen, waar u het misschien niet altijd mee eens bent. Hebt u moeite met een bepaald besluit, dan gaan we hierover graag met u in gesprek. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. De adviescommissie bezwaren adviseert het bestuur over bezwaren.

Wat doet de adviescommissie bezwaren voor u?

De adviescommissie bezwaren bekijkt en beoordeelt uw bezwaar. Daarbij nodigt de commissie u meestal uit om tijdens een hoorzitting mondeling toe te lichten waarom u bezwaar maakt. Vervolgens adviseert de commissie ons bestuur over uw bezwaar. Let op: het advies van de commissie is niet bindend!

Wat gebeurt er met het advies?

Op basis van het advies van de adviescommissie bezwaren neemt ons bestuur opnieuw een besluit. Dat kan hetzelfde of een ander besluit zijn. Als u het hier nog steeds niet mee eens bent, kunt u beroep indienen bij de Rechtbank. Onderaan de beslissing op uw bezwaarschrift staat meestal het adres van de rechtbank waarnaar u het beroepschrift kunt sturen. Belangrijk is dat u het beroepschrift indient bij de griffier van de rechtbank, ter attentie van de sector Bestuursrecht.
In tegenstelling tot het indienen van een bezwaarschrift moet u zich bij het indienen van een beroepschrift realiseren dat hier kosten aan zijn verbonden. 

Samenstelling adviescommissie bezwaren

De adviescommissie bezwaren bestaat uit twee voorzitters, een secretaris en twee leden. Deze mensen zijn onafhankelijk en zijn geen bestuurders van het hoogheemraadschap. De commissie komt tweewekelijks op woensdagmiddag bijeen om bezwaarmakers en belanghebbenden te horen. Op dit moment is de commissie als volgt samengesteld:

•    Martijn Schaper (voorzitter)
•    Yvonne Rep-van 't Wout (voorzitter)
•    Maarten Mathon (lid)
•    Jeroen Vrijburg (lid)
•    Dirk Jan Sijm (ambtelijk secretaris)
•    Marloes Buisman (ambtelijk secretaris)

Meer weten?

Bent u het oneens met een besluit van HHNK en wilt u dit met ons bespreken? Of heeft u vragen over de werkwijze van de commissie bezwaarschriften? Dan kunt u terecht bij het secretariaat van de adviescommissie bezwaren. Het is bereikbaar via ons algemene telefoonnummer 072 582 8282.

Heeft deze informatie u geholpen?