Een deel van de gemeenten in ons gebied heeft de zorg voor wegen buiten de bebouwde kom aan ons overgedragen. Van de wegenheffing betalen we het onderhoud en beheer van die wegen.

Voorwaarden

Woont u in een van de onderstaande gemeenten? Of bent u eigenaar van een woning, (bedrijfs)pand of een stuk grond in deze gemeenten? Dan betaalt u wegenheffing.

Gemeenten

Edam-VolendamDrechterland (t/m 2022)Stede Broec (t/m 2022)
LandsmeerEnkhuizen (t/m 2022)Hoorn (t/m 2021)
PurmerendKoggenland (t/m 2022)Uitgeest (t/m 2021)
WaterlandMedemblik (t/m 2022) 
WormerlandOpmeer (t/m 2022) 

Zo werkt het

De wegenheffing bestaat uit vier categorieën, namelijk:

Gebruikers

U betaalt wegenheffing gebruikers als u op 1 januari bewoner bent van een woonruimte. Deze heffing is voor elke woonruimte gelijk. Voor de hoogte van de aanslag maakt het niet uit hoeveel bewoners een huis heeft en wat de waarde van het huis is.

Gebouwd eigenaren

U betaalt wegenheffing gebouwd als u op 1 januari eigenaar bent van een woning of (bedrijfs)pand in ons gebied. Wij berekenen de heffing door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met het tarief.

Ongebouwd eigenaren

U betaalt wegenheffing als u op 1 januari eigenaar bent van onbebouwde grond. De oppervlakte van de onbebouwde grond bepaalt de hoogte van de aanslag. De informatie over de oppervlakte ontvangen wij van het Kadaster.

Ongebouwd natuur eigenaren

U betaalt wegenheffing als u op 1 januari eigenaar bent van een natuurterrein.De oppervlakte van de onbebouwde grond bepaalt de hoogte van de aanslag. De informatie over de oppervlakte ontvangen wij van het Kadaster.

Tarieven

De tarieven voor de wegenheffing verschillen per heffingsjaar. Hieronder treft u een overzicht van de laatste vier jaren.

Wegenheffing gebruikers

2024€ 38,50 per huishouden
2023€ 37,38 per huishouden

2022

€ 39,58 per huishouden

2021

€ 39,81 per huishouden

Wegenheffing gebouwd eigenaren

20240,00787% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom
20230,00791% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

2022

0,01009% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

2021

0,01103% van de WOZ-waarde van het gebouwde eigendom

Wegenheffing ongebouwd eigenaren

2024€ 40,12 per hectare
2023€ 39,90 per hectare

2022

€ 30,83 per hectare

2021

€ 37,05 per hectare

Wegenheffing ongebouwd natuur eigenaren

2024€ 1,72 per hectare
2023€ 1,75 per hectare

2022

€ 2,37 per hectare

2021

€ 2,52 per hectare

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik de aanslag waterschapsbelasting verwachten?

Eind januari leggen we aanslagen op aan gebruikers van woningen. Eigenaren van woningen of (bedrijfs)panden sturen we eind april of eind mei de aanslag toe.

Wordt u in de loop van het jaar belastingplichtig? Dan ontvangt u de aanslag zo snel mogelijk. Voor het opleggen van de aanslag zijn wij afhankelijk van uw gemeente en het Kadaster. Pas als wij de noodzakelijke gegevens hebben verwerkt kunnen we de aanslag opleggen. Het kan dus soms even duren voor u de aanslag ontvangt.

We willen de aanslag op naam van iemand anders ontvangen, is dat mogelijk?

Ja, u kunt voor het volgende belastingjaar een verzoek indien. Of wij de naamswijziging doorvoeren, hangt af van de volgende voorwaarden:

  1. Als het gaat om de gebruikersheffingen: de medegebruiker moet op 1 januari van het jaar ingeschreven staan op het adres.
  2. Als het gaat om het eigenarenheffingen: de mede-eigenaar moet op 1 januari van het jaar in het Kadaster geregistreerd zijn als eigenaar.
  3. Zowel degene die nu de aanslag ontvangt als de nieuw voorgestelde belastingplichtige moeten het verzoek ondertekenen.
  4. Als er sprake is van een gecombineerde aanslag (heffingen voor het gebruik en voor het eigendom op één aanslagbiljet) kan deze niet worden gesplitst. De nieuw voorgestelde belastingplichtige moet belastingplichtig zijn voor alle heffingen die op het aanslagbiljet staan.
  5. De naamswijziging mag er niet voor zorgen dat de aanslag niet kan worden ingevorderd.

U kunt uw verzoek sturen naar:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Team Heffing
Postbus 29
1700 AA Heerhugowaard