Het zwemseizoen gaat volgende week weer beginnen. Van 1 mei tot 1 oktober worden weer maandelijks metingen uitgevoerd om de zwemwaterkwaliteit in de gaten te houden.

Samen met het laboratorium Stichting Waterproef zorgen wij ervoor dat de 31 zwemlocaties in onze wateren maandelijks bemonsterd worden op zwemwaterparameters. Denk daarbij aan blauwalgen die giftig kunnen zijn en diverse bacteriën, waaronder E-coli. Daarnaast worden doorzicht, temperatuur, pH e.d. gemeten. Al deze zaken hebben invloed op de zwemwaterkwaliteit. 

Indien blauwalgen of bacteriën bepaalde waarden overschrijden, adviseren we aan de Provincie Noord-Holland over het al of niet instellen van een waarschuwing of negatief zwemadvies op de betreffende locatie. De provincie overlegt met de beheerder van de locatie over het plaatsen van waarschuwingsborden.

Op www.zwemwater.nl(externe link) kunt u de actuele waterkwaliteit per zwemlocatie bekijken. Daarvan is ook een app beschikbaar.