Vrijdagavond 18 juni trokken er hevige buien met een grote hoeveelheid neerslag over ons beheergebied. In het kustgebied viel een hoeveelheid regen die gelijk staat aan wat er normaal gesproken in de hele maand juni valt. In de nacht van 19 op 20 juni trokken er opnieuw zware regenbuien over het Noorderkwartier. De meeste neerslag viel in de kuststrook bij de plaatsen Castricum, Egmond, Alkmaar, Warmenhuizen en in de polder de Zijpe met wateroverlast tot gevolg.

Met de update van 22 juni 15:30 uur is dit liveblog afgesloten. Verdere berichtgeving kunt u volgen in het Nieuws.

Update 22 juni 15:40 uur

Sein 'water meester' – Situatie onder controle

De wateroverlastsituatie is nu onder controle. Het sein 'water meester' is gegeven. We zijn afgeschaald vanuit de 'alarmfase' naar de 'beheerfase'. Dat wil zeggen dat we de werkzaamheden om het water weg te krijgen op het reguliere organisatieniveau uitvoeren. We blijven met een hoge waterstand in het Maalwater bij Heiloo de dijk inspecteren. Daarnaast zetten we op de plekken waar nodig extra pompen in. Alleen als het kan en de situatie verder verbetert, zullen deze opgeruimd worden.

Unieke situatie

Statistisch gezien komen de buien die vrijdagavond vielen eens in de 1.000 jaar voor volgens de gegevens van het KNMI. Ons watersysteem is ingericht voor buien die eens in de 10 tot 100 jaar voorkomen. Binnen vier dagen hebben we, samen met de omgeving, de situatie weer onder controle gekregen. 

Hulp agrariërs en molenaars

We zijn blij met de hulp van de ongeveer 40 agrariërs en molenaars die bijdragen om de situatie weer onder controle te krijgen. We ervaren een goede samenwerking om deze zeer uitzonderlijke situatie samen op te lossen. Ons gebied is ingericht om 100 mm per week weg te pompen. Nu viel dat op één avond en werd de dagen erna weer aangevuld met nieuwe regen.  

Update 22 juni 11:05

Situatie wateroverlast ziet er steeds beter uit

Op steeds meer locaties in het gebied rondom Alkmaar en Schagen hebben we de situatie onder controle. De poldergemalen draaien volop, en de boezemgemalen in Den Helder, Schardam en Zaandam doen nog altijd hun werk om het water uit het gebied te malen. Per locatie kijken we of de extra pompen nog nodig zijn en de gemalen het weer alleen aan kunnen. Op steeds meer plekken is dit het geval. Samen met de agrariërs die helpen pompen zakt het waterpeil in de meeste gebieden snel. Onze gebiedsbeheerders houden de situatie in de polders nauwlettend in de gaten. Waar nodig en kan gebruiken we de extra pompen die vrij komen. 
 

Update 22 juni 10:20 uur

Uitspoeling gestopt dijk Maalwater Heiloo

Vannacht is naar aanleiding van een inspectie van de dijk langs het Maalwater bij Heiloo een kleikist geplaatst om uitspoeling van grond in de dijk tegen te gaan. Ook zijn er twee andere plekken tijdelijk gedicht. Daar plaatsen we vandaag kleikisten. Om een kleikist te plaatsten, graven we een gleuf grond weg parallel aan het water. Deze gleuf storten we vol met zware klei om het water tegen te houden. De situatie is onder controle en we blijven, zolang het water hoog staat, de dijk inspecteren. De dijk die hier loopt is vrij klein, maar stevig. De boosdoeners zijn mollen en een rivierkreeft. In zo'n type kleine dijk zijn hun gangen schadelijker dan in een grote dijk. We hebben een mollenvanger gevraagd de mollen weg te vangen. De rivierkreeft is elders in de sloot uitgezet.
 

Update 21 juni 18.25 uur

Gunstige weersverwachting

De weersverwachtingen voor de komende 48-uur zien er gunstig uit. Maandagmiddag 21 juni regent het nog 2 mm. Daarna is het 48-uur droog. Wij blijven volop pompen om het overtollige water weg te krijgen. Zo krijgt ook het water dat op de landerijen staat ruimte om 'uit te zakken' in de sloot. Dit proces is nu al gaande en zal de komende dagen doorgaan. 

Update 21 juni 17:07 uur

Zeven extra pompen herverdeeld 

Inmiddels zijn 7 extra pompen verplaatst vanuit de Zijperpolder. De gemalen die daar staan kunnen op eigen kracht het overtollige water wegmalen. Onze gebiedsbeheerders houden ter plaatse de situatie in de gaten, ook de komende nacht. Waar nodig en waar het kan verplaatsen we de extra pompen. Op de locaties waar de extra pompen worden neergezet, ondersteunen ze het gemaal bij het wegpompen van het water. Zo wordt tijdelijk de maalcapaciteit vergroot. In totaal hebben wij 18 extra pompen in gebruik (dit lijstje vervangt het eerdere lijstje op deze pagina):

 • Anna Paulowna: extra pomp bij Middenweg/Boermansweg
 • Egmond: 2 extra pompen bij gemaal Sammerspolder
 • Egmond: 2 extra pompen bij gemaal Egmondermeer 
 • Bergen: extra pomp bij Aagtdorperpolder
 • Bergen: extra pomp bij gemaal de Rekerepolder
 • Bergen: extra pomp Grootdammerpolder
 • Oudkarspel: extra pomp naast gemaal Kerkmeer
 • Grote Sloot Zijpe: 2 extra pompen bij gemaal AB
 • Grote Sloot Zijpe: extra pomp bij gemaal KP
 • Schagen: extra pomp gemaal Valkkoog 
 • Callantsoog: Betsypomp bij gemaal Koetensluis  
 • Callantsoog: 2 extra pompen bij toevoer Koetensluis 
 • Sint Maartensvlotbrug: extra pomp bij gemaal NM-Noord
 • 't Zand: extra pomp bij gemaal Z-in
 • Oudkarspel: extra pomp pomp bij gemaal Diepsmeer (naast gemaal Geestmerambacht)

Update 21 juni 13.50 uur

Verplaatsen extra pompen naar Egmond en Alkmaar

Extra pomp bij gemaal

De gemalen in polder de Zijpe kunnen het water op dit moment steeds beter op eigen kracht uitmalen, zonder extra pompen. We verplaatsen daarom 4 extra pompen vanuit deze polder naar polders rondom Alkmaar en Egmond waar meer capaciteit nodig is. Onze gebiedsbeheerders houden ter plaatse de situatie in de gaten. Waar nodig en waar het kan verplaatsen we de extra pompen.

Update 21 juni 10.50 uur

De wateroverlast op het platteland rond de Egmondermeer en Vennewaterspolder is op dit moment het stevigst. In polder de Zijpe is het water bijna op het gewenste peil. HHNK pompt met de bestaande gemalen, aangevuld met zo'n 20 extra pompen, water uit de polders naar de boezem (grote vaarten en kanalen)
Vandaag, op maandag 21 juni, wordt een 7 tot 20 mm neerslag verwacht. Met de huidige maalcapaciteit van de gemalen en de extra pompen kunnen wij deze hoeveelheden aan.

Waterberging De Stolpen in gemeente Schagen

Waterbergingen

De waterbergingen in de regio's Alkmaar en Schagen zijn inmiddels gevuld of lopen vol water. Dit proces duurt langer, omdat het gevallen water zijn weg moet vinden naar de waterbergingen toe. Waterbergingen slaan het water op, totdat er ruimte in het watersysteem is om het weer los te laten.  
 

Update 20 juni 17.15 uur

Extra pompen helpen water sneller weg te krijgen

Onze gemalen draaien op volle toeren om water uit de polders op het boezemsysteem (kanalen en grote vaarten) te pompen. Omdat er zoveel in zo'n korte tijd is gevallen, kunnen sommige poldergemalen de uitzonderlijke situatie weliswaar aan, maar niet snel genoeg. We zetten extra pompen in om het water sneller uit de polders te pompen waar het water in de sloten te hoog staat. Hierdoor maken we ruimte in het slotenstelsel, zodat water van het land kan uitzakken richting/in de sloten en daarna ook kan worden weggepompt. Ons boezemsysteem (grote vaarten en kanalen) is op orde, dus de poldergemalen en de extra pompen kunnen hun water kwijt. 

Inzet

Er zijn op dit moment 18 extra pompen van HHNK ingezet in het gebied ten westen van Alkmaar en in polder de Zijpe. Ook agrariërs en loonbedrijven helpen mee. We werken met man en macht om wateroverlast te voorkomen. Hieronder een overzicht van de locaties waar onze extra pompen staan.  

 • Grote Sloot Zijpe: 2 pompen bij gemaal AB
 • Grote Sloot Zijpe: pomp bij gemaal C
 • Grote Sloot Zijpe: pomp bij gemaal F
 • Grote Sloot Zijpe: pomp bij gemaal ZG
 • Grote Sloot Zijpe: pomp bij gemaal NG
 • Grote Sloot Zijpe: pomp bij gemaal KP
 • Egmond: trekkerpomp bij gemaal Sammerspolder
 • Egmond: trekkerpomp bij gemaal Egmondermeer
 • Warmenhuizen: trekkerpomp bij gemaal Grebpolder 
 • Schagen: trekkerpomp gemaal Valkkoog 
 • Callantsoog: Betsypomp bij gemaal Koetensluis  
 • Callantsoog: 2 trekkerpompen bij toevoer Koetensluis 
 • Sint Maartensvlotbrug: trekkerpomp bij gemaal NM-Noord
 • Sint Maartensvlotbrug: Trekkerpomp bij gemaal NM-Zuid
 • 't Zand: trekkerpomp bij gemaal Z-in
 • Oudkarspel: trekkerpomp bij gemaal Diepsmeer (naast gemaal Geestmerambacht)

Update 20 juni 15.52 uur

Waterbergingen vangen water mede op

Waterbergingen werken mee om de polders rondom Alkmaar en Schagen te ontlasten van het hoge water. Het water stroomt erheen, wordt er vastgehouden en komt pas in het watersysteem als het waterpeil dat weer toelaat. Er zijn op dit moment 12 waterbergingen in werking rondom Alkmaar en Schagen. Het gevallen water moet een weg afleggen om de waterbergingen te bereiken en dat heeft tijd nodig. Inmiddels zijn een aantal waterbergingen vol. Hieronder een overzicht van de waterberging en nabij gelegen plaats:

Overzicht van in werking zijnde waterbergingen rondom Alkmaar en Schagen
Waterberging Locatie
Boermanszwin  Anna Paulowna
Croon en Bergh Burgerbrug
De Stolpen 't Zand
Het Hoekje Callantsoog
Zijpermolen Oudesluis
Zijperzeedijk Oudesluis
Oudesluis Oudesluis
Schagerbrug Schagerbrug
Over 't Hek Bergen
Saenegheest Bergen
Vliegveld Bergen Bergen
Marquette Heemskerk

Update 20 juni 15.15 uur

Dijkinspecties ter controle

Sinds vrijdagochtend 18 juni voeren we op verschillende locaties, in de polders rondom Alkmaar en Schagen, dijkinspecties uit. Dit doen we uit voorzorg. Door de hoge waterstanden neemt de druk op de dijken toe. Als de druk voor een langere tijd hoog is, controleren we of de dijk stabiel genoeg blijft of dat we maatregelen moeten nemen. Zaterdag zijn bij gemaal Vennewater, tussen Heiloo en Egmond, zandzakken geplaatst om te voorkomen dat water over dijk gaat. 

Update 20 juni 14.58 uur

Siem Jan Schenk: ''Het is op dit moment alle hens aan dek''. 

Op dit moment werken we met man en macht om het water uit de polders rondom Alkmaar en Schagen weg te pompen. Hoogheemraad Siem Jan Schenk: ''Het is op dit moment alle hens aan dek. We zijn hard aan de slag met agrariërs en loonbedrijven om het water weg te pompen en de wateroverlast te beperken. De gevallen hoeveelheid neerslag is extreem. Een paar uur van te voren werd duidelijk dat er geen 20 mm maar ruim 100 mm zou vallen. Daar is niets tegenop gewassen''. Schenk gaat deze week in gesprek met de voorzitter van LTO Noord om de situatie te bespreken. 

Zware regenval zorgt voor tijdelijke wateroverlast

(bijgewerkt op 20 juni 12.45 uur)

Dreigende lucht boven polderlandschap

Vrijdagavond 18 juni trokken er hevige buien met een grote hoeveelheid neerslag over ons beheergebied. In het kustgebied viel een hoeveelheid regen die gelijk staat aan wat er normaal gesproken in de hele maand juni valt. In de nacht van 19 op 20 juni trokken er opnieuw zware regenbuien over het Noorderkwartier. Met name de regio Alkmaar en ten westen daarvan kreeg veel regen te verduren: 20-30mm, opnieuw in een uur tijd. In aanvulling op de hoeveelheid water die daar de vorige avond al was gevallen, er is meer water bijgekomen dan er is weggepompt.

De wateroverlast op het platteland rond de Egmondermeer en Vennewaterspolder is het stevigst. De regio Zijpe is momenteel stabiel. HHNK pompt met de bestaande gemalen, aangevuld met extra pompen, water uit de polders naar de boezem (grote vaarten en kanalen). Gemaal De Helsdeur in Den Helder draait met vier pompen (max). Ook gemaal C.Mantel in Schardam draait mee. Het boezempeil zakt langzaam: er wordt veel water in gepompt en dat moet een lange weg afleggen tot het bij de boezemgemalen De Helsdeur en C.Mantel komt.

Gevolgen

Tegen de hoeveelheden die vrijdagavond vielen zijn we niet opgewassen. Niemand kon inschatten de buien zich tot deze grote hoeveelheden neerslag zouden ontwikkelen. De voorspellingen gaven lange tijd 20-30 mm water aan. Pas enkele uren van te voren werd duidelijk dat het lokaal om veel grotere hoeveelheden zou gaan. Met als gevolg ondergelopen landerijen en straten. Wij zijn hard aan het werk om wateroverlast te beperken. Op dit momenten draaien onze gemalen op volle toeren. We zetten extra pompen in om het water zo snel mogelijk uit de polders te pompen waar het water te hoog staat. Ons boezemsysteem (grote vaarten en kanalen) is op orde, dus de gemalen en de extra pompen kunnen hun water kwijt.

De meeste neerslag viel in de kuststrook bij de plaatsen Castricum, Egmond, Alkmaar, Warmenhuizen en in de polder de Zijpe. Het water staat hoog in de sloten en agrariërs ervaren overlast op hun landerijen die vol gewassen staan. Gebiedsbeheerders houden de situatie nauwlettend in de gaten. Waar nodig en het mogelijk is plaatsen we extra pompen bij. We werken er hard aan om het waterpeil in de polders weer op het normalen niveau te krijgen, dat zal enkele dagen duren.