Grootste zonnepark hoogheemraadschap tot nu toe gerealiseerd

Deze week is ons grootste zonnepark tot nu toe opgeleverd. Bij de rioolwaterzuivering in Wervershoof zijn 17.570 zonnepanelen geïnstalleerd. Hiermee gaan we op jaarbasis naar verwachting ruim 5.000.000 kWh produceren. Dit staat ongeveer gelijk aan het verbruik van elektriciteit van 1500 woningen per jaar.

"Rioolwaterzuiveringen en gemalen vragen veel energie. Ons streven is om in 2025 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat alle voor het hoogheemraadschap benodigde energie zelf duurzaam wordt opgewekt", vertelt Marjan Leijen, portefeuillehouder schoon water.
In 2017 heeft ons bestuur een ambitieus klimaat- en energieprogramma vastgesteld. Saskia Borgers, portefeuillehouder duurzaamheid: "Wij als grootverbruiker doen ons stinkende best om die energie duurzaam op te wekken en voor onze eigen processen in te zetten. Daarnaast is de ambitie om in hetzelfde jaar ook klimaatneutraal te zijn en geen schadelijke CO2 meer uit te stoten."

Zonneweides

Voor dit zonnepark op de rioolwaterzuivering Wervershoof is vanuit het trafostation van Liander in Medemblik een nieuwe hoogspanningskabel aangelegd naar de zuivering. Ook op het terrein van de zuivering is een hoogspanningsringleiding geïnstalleerd met compactstations, waarop de omvormers van de zonnepanelen zijn aangesloten. Inmiddels zijn zonnepanelen geplaatst bij de zuiveringen Geestmerambacht, Wieringermeer, Wieringen, Stolpen, Beverwijk, Heiloo en Everstekoog (Texel), en bij de werven Dirkshorn, Zwaagdijk en Anna Paulowna. In totaal streven we ernaar om op diverse locaties tussen de 75.000 en 100.000 zonnepanelen te plaatsen.

Afremmen van klimaatverandering

We delen de klimaatambities met de andere waterschappen in Nederland. Met klimaatneutraliteit dragen de waterschappen bij aan het afremmen van verdere opwarming van de aarde. Een stijgende zeespiegel, toenemende wateroverlast door clusterbuien en meer droogte en hittestress zijn de belangrijkste effecten van opwarming van de aarde. Voor de waterschappen alle reden om te investeren in klimaatneutraliteit in 2025.

Foto Rogier Carper