Een woonboot is een vaartuig dat bedoeld is om op te wonen. Een woonboot is niet (meer) bedoeld om mee te reizen. Het kan een ponton met opbouw zijn, een voormalig zeil- of binnenvaartschip of een drijvende waterwoning.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Wilt u op water en/of bij een dijk van het hoogheemraadschap een nieuwe woonboot betrekken? Dan heeft u een watervergunning nodig.

Koopt u een woonboot en is er al een vergunning aanwezig? Informeer dan tijdig of u een nieuwe vergunning nodig heeft. Neem contact met ons op via ons contactformulier. En stuur de watervergunning mee. Dan nemen wij contact met u op.

Goed om te weten

 • Is het water of de dijk eigendom van het hoogheemraadschap? Dan moet er ook een huurovereenkomst worden gesloten. Na het verlenen van de vergunning neemt ons cluster Grondzaken contact met u op.
 • Het lozen van ongezuiverd huishoudelijk afvalwater vanaf een woonboot is verboden. Ga bij uw gemeente na of u kunt aansluiten op de riolering. Ligt de riolering te ver van uw woonboot of is aansluiten te duur? Maak dan gebruik van bijvoorbeeld een IBA. Zie de pagina Lozen via IBA, septic tank of helofytenfilter.

Voorwaarden

Een ligplaats voor een woonboot is legaal als u voldoet aan onderstaande voorwaarden.

 • De gemeente heeft de ligplaats voor de woonboot opgenomen in het bestemmingsplan. Of hiervoor een aanwijzingsbesluit opgenomen.
 • U heeft een watervergunning van het hoogheemraadschap. Deze geldt voor de woonboot en de bijbehorende werken, zoals nutsvoorzieningen en een steiger. 
 • Soms heeft u ook een vergunning nodig van Rijkswaterstaat(externe link) of de Provincie(externe link) (zie de Areaalviewer onder de kop Meer informatie).  

Zo werkt het

Bij uw vergunningsaanvraag stuurt u de volgende gegevens mee:

 • de diepgang van de woonboot;
 • de lengte en breedte van de woonboot;
 • het eigendomsbewijs of het uittreksel uit het kadastrale register; 
 • de ligplaatsvergunning van de gemeente.

Stuur ook (een) tekening(en) mee van:

 • de inrichting van het perceel (water en oever);
 • de locatie van de nutsvoorzieningen;
 • de locatie van de afmeerpalen ten opzichte van de woonboot en de wal.

En de afmetingen van:

 • de woonboot (met of zonder vrijhangende omloop);
 • de ruimte tussen wal en woonboot;
 • de ligplaats;
 • de loopplank of loopbrug;
 • de steiger;
 • de beschoeiing;
 • eventuele bebouwing (bijvoorbeeld een schuur).
 • de erfafscheidingen;
 • de perceelgrenzen.

DigiD linkVergunning aanvragen

Leges

Voor het behandelen van een vergunningsaanvraag brengen wij leges (kosten) in rekening. Voor een woonboot gelden vaste tarieven. Zie de pagina Leges.

Hoe lang duurt de afhandeling?

We handelen vergunningsaanvragen binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Ik lig hier al enige tijd en heb een vergunning van de gemeente. Is mijn woonboot legaal?

Nee. Daarvoor moet u voldoen aan de hierboven genoemde Voorwaarden.

Mag ik op de walkant zonder vergunning beplanting, een schuur of straatwerk plaatsen?

Nee. Voor alle werken die op, in, onder of boven ons water of onze dijken geplaatst worden, is een vergunning nodig. Heeft u al een vergunning ontvangen, maar ontbreekt er een werk dat u wilt plaatsen? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het contactformulier of telefonisch: 072 582 8282. Bij akkoord voegen wij het werk toe aan de vergunning of verlenen we een nieuwe vergunning.

Hoe diep mag mijn woonboot zijn?

Dit is afhankelijk van de dijk en de diepte van het water volgens de legger en het peilbesluit. Tussen de bodem van het water en de woonboot moet een afstand zitten van minimaal 30 cm.

Welke afmetingen mag de woonboot hebben?

Dit hangt af van de plaatselijke omstandigheden. Neem vóór de aankoop contact met ons op om de mogelijkheden voor een bepaalde locatie te bespreken. Dat kan via het contactformulier. Stuur een tekening mee van de locatie en een tekening met de afmetingen (lengte x breedte x diepte) van de woonboot (en bijbehorende werken).

Ik ga mijn woonboot verkopen. Moet ik dan een watervergunning hebben?

Ja. Voor een woonboot (en bijbehorende werken) op water en/of bij een dijk van het hoogheemraadschap heeft u altijd een watervergunning nodig. Het feit dat u de boot verkoopt verandert daar niets aan.

Ik wil een woonboot kopen. Waar moet ik rekening mee houden?

Houd er rekening mee dat het niet op alle locaties is toegestaan om een woonboot af te meren. Niet alle afmetingen van de woonboot zijn toegestaan. En ook de bijbehorende werken zijn niet altijd toegestaan. Neem daarom vóór de aankoop contact met ons op om de mogelijkheden voor een bepaalde locatie te bespreken. Dat kan via het contactformulier. Stuur een tekening mee van de locatie en een tekening met de afmetingen (lengte x breedte x diepte) van de woonboot (en bijbehorende werken).

Daarnaast moet u voldoen aan de hierboven genoemde Voorwaarden.

Heeft deze informatie u geholpen?