Op en aan de dijken van het IJssel- en Markermeer staan drie dijkmagazijnen. Ze zijn grotendeels leeg, of in tijdelijk gebruik. Daarom zijn wij op zoek naar ondernemers met plannen voor een nieuwe invulling van de dijkmagazijnen, met oog voor het waterverhaal. Ken je geschikte kandidaten in je omgeving, deel deze oproep!

Wieringermeerdijk en Scharwoude

De drie dijkmagazijnen op de Wieringermeerdijk en in Scharwoude staan in een oer-Hollands landschap. De dijken langs het IJsselmeer en het Markermeer vertellen het verhaal van het leven met water en de bescherming ertegen. Ook de dijkmagazijnen speelden in dat verhaal een belangrijke rol. Er lagen zandzakken, zeilen en gereedschap opgeslagen voor het geval er (nood)werkzaamheden aan de dijk moesten worden uitgevoerd. Ook boden ze beschutting en warmte voor de dijkwerkers.

Zoektocht

Wij zijn nu op zoek naar creatieve ideeën van ondernemers voor een nieuwe invulling. Zo willen wij de dijkmagazijnen duurzaam in stand houden. Zowel een plan voor één van de drie als een plan voor alle drie de magazijnen tegelijk is welkom.

Selectie

Drie criteria spelen een rol bij de selectie van de uiteindelijke 'dijkwachter(s)'. Allereerst is het belangrijk dat het cultuurhistorische verhaal van het dijkmagazijn wordt verteld. Ook is het essentieel dat het plan aansluit bij het unieke karakter van de omgeving en de ligging op en aan de dijk. Tenslotte moet het businessplan rekening houden met duurzaamheid, om natuur en milieu zo min mogelijk te belasten.

Voor meer informatie: www.hhnk.nl/dijkmagazijnen