We versterken de Wheredijk om deze weer aan de waterveiligheidsnorm te laten voldoen. In de komende maanden worden kabels en leidingen vervangen inclusief het warmtenet en worden het huidige fietspad en de groenstrook heringericht. Door de werkzaamheden is het fietspad vanaf maandagochtend 15 maart afgesloten. We werken in dit project samen met Stadsverwarming Purmerend (SVP), gemeente Purmerend en netbeheerders om zo de overlast voor de bewoners te kunnen beperken. De werkzaamheden zijn in het najaar van 2021 gereed.

In de periode van maart tot mei 2021 vervangen we de beschoeiing in de sloot onderaan de dijk en wordt de binnenzijde van de dijk opgehoogd. Het asfalt van het (brom-)fietspad wordt verwijderd en aangevuld met zand voor de kabels en leidingen. Van mei tot en met augustus renoveert SVP de warmteleidingen in de dijk en naar de woonarken toe. Netbeheerders Liander, PWN en Ziggo vervangen hun kabels en leidingen in de periode van juni tot en met augustus. Na deze werkzaamheden richten we de dijk opnieuw in, dit geldt voor zowel het (brom-)fietspad als de groenstrook. De werkzaamheden duren tot het najaar 2021.

Omleiding

Het (brom-)fietspad over de Wheredijk is vanaf 15 maart niet begaanbaar. Een alternatieve route voor het doorgaand verkeer wordt vanaf dat moment duidelijk met gele borden aangegeven. De woonarken blijven voor hulpdiensten en bewoners bereikbaar. 

Bloemrijke dijk

Op de dijk blijven veel bomen staan, verandert de grasmat naar een bloemrijke groenstrook en worden er plaatselijk inheemse bomen of struiken aangebracht. Hiermee werken we aan het verhogen van de biodiversiteit in deze stedelijke omgeving en wordt het gebruik en de beleving van de dijk en de Where aantrekkelijker gemaakt. Deze groenvisie is overgenomen vanuit de groenadviescommissie. De commissie heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan het opstellen van een advies voor de herinrichting van de groenstrook op de Wheredijk. De commissie is een afvaardiging van bewoners uit de woonwijk en de woonarken, de gemeente en de beheerder van de dijk, het hoogheemraadschap. Onder leiding van een landschapsarchitect is de groenvisie besproken en zijn de wensen van de omwonenden opgehaald.

Hoogheemraad Rob Veenman en Gijs de Man (Stadsverwarming Purmerend) zijn trots op de samenwerking.

Rob Veenman (bestuurder HHNK) en Gijs de Man (SVP) zijn trots op de samenwerking.