• We verwijderen of knotten de meest kwetsbare bomen op de kruin van de Westdijk, die de stabiliteit van de dijk in gevaar brengen.