Op dit moment voeren wij en onze aannemers door ons hele gebied maaiwerkzaamheden uit. In sloten varen maaiboten en langs de kanten werken kranen om de waterplanten te maaien. De werkzaamheden moeten klaar zijn voor maandag 19 oktober. Vanaf dan worden de sloten gecontroleerd door de schouwmeesters tijdens de najaarsschouw. Een schone sloot is nodig om het water snel af te kunnen voeren naar gemalen tijdens het storm- en regenseizoen. De sloten moeten daarom vrij zijn van (water)planten die de doorstroming van het water belemmeren. Op die manier proberen wij wateroverlast te voorkomen.

Vissen

Deze onderhoudswerkzaamheden, veelal gedaan met maaiboten, zorgen ervoor dat de bodem wordt omgewoeld en bodemateriaal begint te zweven. Het water is dan bruin/grijs van kleur. Onze adviseur visstandbeheer en vismigratie Rik Beentjes legt uit: ''Door het omwoelen nemen de bacteriën het zuurstof massaal op wat in het zwevende bodemmateriaal zit. Hierdoor ontstaat er een tijdelijk zuurstoftekort voor eventuele andere dieren in de sloot.
Vooral vissen hebben daar soms zichtbaar last van. Ze komen naar de oppervlakte en happen naar zuurstof. Soms betekent dat helaas dat dieren tijdelijk verlamd raken door gebrek aan zuurstof of dood gaan als ze geraakt worden door de maaibalk. Het roeren van de bodem bij maaiwerkzaamheden is helaas niet altijd te voorkomen en we proberen dit tot een minimum te beperken''. Vissterfte probeert HHNK uiteraard zoveel als mogelijk te voorkomen.

Na afloop van de werkzaamheden slaan de zwevende delen weer neer, vermindert de activiteit van de bacteriën en komt er weer meer zuurstof beschikbaar voor de vissen. Goed nieuws. Rik Beentjes: ''Na verloop van tijd zien we dat veel vissen zich dan herstellen en weg kunnen zwemmen. Het is natuurlijk een vervelend gezicht die drijvende vissen, maar een gezond watersysteem herstelt meestal weer snel van het maaiwerk. Bijzonder genoeg trekt een omgewoelde bodem vaak juist weer vissen aan en in de meeste gevallen worden na de ingreep snel weer vissen waargenomen.''

Melden

Ziet u na maaiwerkzaamheden dode vissen, of denkt u dat de vissen dood zijn, laat ze dan liggen en bel ons op 072 582 8282. Wij gaan naar de sloot toe om de situatie van de  vis te onderzoeken en om eventuele dode vissen weg te halen.