Wat gaat er gebeuren?

We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen, ook in de gemeente Uitgeest werken we aan de weg.

Omdat de verharding van een weg slijt door gebruik is in eerste instantie klein onderhoud noodzakelijk. Na vijftien tot twintig jaar brengen we een nieuwe asfaltlaag aan of vervangen we de gehele asfaltlaag.

Afhankelijk van de onderhoudssituatie van de weg kiezen we voor een van onderstaande mogelijke onderhoudswerkzaamheden:

  • Een slijtlaag op de weg aanbrengen. Een slijtlaag bestaat uit een dunne laag steentjes. De weg is dan voor een paar jaar onderhouden.
  • Een dunne deklaag aanbrengen op de weg. Een dunne deklaag is een dun laagje asfalt dat we over het bestaande asfalt aanbrengen ter renovatie. De weg is dan voor meerdere jaren onderhouden.
  • Het asfalteren van de weg. Op de weg brengen we een nieuwe laag asfalt aan. Dit doen we eens in de 15 jaar.
  • Het herstraten van bestaand straatwerk.

Waar en wanneer vindt het project plaats?

De onderhoudswerkzaamheden die we gaan uitvoeren kunt u vinden in onderstaande tabel. Enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden zal een infobord op het wegvak aangeven wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. De weg zal tijdens die periode afgesloten zijn voor verkeer. Aanwonenden ontvangen vooraf een bewonersbrief met de exacte data.

Wegnaam

Plaatsnaam

Locatie

Onderhoud

Periode

Geesterweg

Uitgeest

Van de bebouwde komgrens van Uitgeest tot de Rotonde Akersloot

Asfalteren

Week 28

Castricummerwegje

Uitgeest

Van de bebouwde komgrens Uitgeest tot de N203

Slijtlaag aanbrengen

Week 28

Met wie werken we samen?

Heijmans voert de werkzaamheden uit.

Meer weten?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. de Caluwe via 06-51498797 of via HHNK@heijmans.nl.

  • Bekijk onderaan de pagina ook onze folder met Informatie en tips voor omwonenden bij wegwerkzaamheden.
  • Op deze speciale digitale kaart vindt u alle wegwerkzaamheden en omleidingsroutes in de hele provincie Noord-Holland overzichtelijk naast elkaar: NHBereikbaar.nl

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

  • Het wegenbeleidsplan