We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. Per jaar verrichten we onderhoud aan ongeveer 80 wegen, ook in de gemeente Koggenland werken we aan de weg.

De werkzaamheden maken deel uit van het uitgestelde Wegenonderhoudsprogramma 2022. Hoewel het wegbeheer van deze wegen per 1 januari 2023 is overgedragen aan de gemeente zal de uitvoering van dit onderhoud, conform de afspraken uit de wegenoverdracht, nog door HHNK worden verzorgd.

Wat gaat er gebeuren?

Omdat de verharding van een weg slijt door gebruik is in eerste instantie klein onderhoud noodzakelijk. Na vijftien tot twintig jaar brengen we een nieuwe asfaltlaag aan of vervangen we de gehele asfaltlaag.

Afhankelijk van de onderhoudssituatie van de weg kiezen we voor een van onderstaande mogelijke onderhoudswerkzaamheden:

  • Een slijtlaag op de weg aanbrengen. Een slijtlaag bestaat uit een dunne laag steentjes. De weg is dan voor een paar jaar onderhouden.
  • Een dunne deklaag aanbrengen op de weg. Een dunne deklaag is een dun laagje asfalt dat we over het bestaande asfalt aanbrengen ter renovatie. De weg is dan voor meerdere jaren onderhouden.
  • Het asfalteren van de weg. Op de weg brengen we een nieuwe laag asfalt aan. Dit doen we eens in de 15 jaar.
  • Het herstraten van bestaand straatwerk.

Waar en wanneer vindt het project plaats?

De onderhoudswerkzaamheden die we gaan uitvoeren kunt u vinden in onderstaande tabel. Enkele weken voorafgaand aan de werkzaamheden zal een infobord op het wegvak aangeven wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Aanwonenden ontvangen vooraf een bewonersbrief met de exacte data.

Wegnaam

Plaatsnaam

Locatie

Onderhoud

Periode

Het Gors

Ursem

Van Drechterlandsedijk tot Noorddijkerweg

Asfalteren

Week 48 en 49

et wie werken we samen?

KWS voert de werkzaamheden uit.

Meer weten?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Stroop via 06-27304411 of via HHNK@kws.nl.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

  • Het wegenbeleidsplan