In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt een deel van de Jisperdijk grondig aangepakt door Heijmans Infra. Dat heeft grote gevolgen voor het verkeer. Gedurende de eerste week zal de dijk ook voor fietsers ontoegankelijk zijn, daarna moeten alleen auto's een omweg maken om Jisp in en uit te komen. Dankzij regelmatige kleine reparaties aan de weg is het zelden nodig om dit soort groot onderhoud te verrichten, maar nu is het tijd voor een grondige aanpak.

De werkzaamheden vinden plaats tussen het binnen/buiten de bebouwde kom-bord en de witte fietsbrug over de Ringvaart van de Wijde Wormer. Het asfalt is hier aan vervanging toe. De werkzaamheden bestaan uit het frezen van het bovenste deel van het asfalt, herstellen van scheuren, het aanbrengen van nieuwe lagen asfalt, vervangen van bermverharding, aanbrengen van belijning en het afwerken van de bermen.

Omfietsen

Vanaf maandag 27 september tot en met vrijdag 1 oktober is dit deel van de dijk gestremd voor alle verkeer. Dus ook voetgangers en fietsers kunnen er niet langs. Fietsers kunnen met een omweg het dorp toch in en uit. Als het werk tegenzit, vanwege weersomstandigheden bijvoorbeeld, is de dijk wellicht ook in het weekend en maandag 4 oktober niet toegankelijk.

Fietsen langs de werkzaamheden

Na die eerste week worden fietsers, bromfietsers, scooters en voetgangers veilig langs de werkzaamheden geleid door verkeersregelaars. Voor auto's blijft de omleiding gelden tot en met donderdag 21 oktober.