De gemeenteraad van Oostzaan en het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap zijn akkoord met de overdracht van in totaal 3 kilometer weg en fietspad naar Oostzaan. Op 1 januari 2021 wordt het beheer overgedragen aan de gemeente.

Het wegbeheer buiten de bebouwende kom werd sinds 1993 uitgevoerd door het hoogheemraadschap. Het betreft 2,5 km fietspad, een stukje van de verlengde Stellingweg, de Westkolkdijk en De Haal. In de regio Zaanstreek-Waterland is Oostzaan de eerste gemeente die het wegbeheer overneemt van het hoogheemraadschap.  

Een aanspreekpunt

Met de overdracht van het beheer vervalt ook de wegenheffing die het hoogheemraadschap tegelijk met de waterschapsbelasting oplegt aan de inwoners van Oostzaan. Een ander voordeel is dat de inwoners van Oostzaan voor alles wat te maken heeft met wegbeheer in de hele gemeente één aanspreekpunt hebben. Dus als ergens een lantaarnpaal stuk is of de belijning wat vervaagd is, kunnen ze de gemeente bellen om het op te lossen. Voor de gemeente is het voordeel dat ze zelf de regie kan voeren bij veranderingen aan de inrichting van deze wegen.

Kerntaken

Ook voor het hoogheemraadschap is de overdracht een langgekoesterde wens. Het streeft er naar al het wegenbeheer in 2025 te hebben overgedragen aan de gemeenten. Wegenbeheer is kerntaak van het hoogheemraadschap, dat na bijna dertig jaar zorgvuldig onderhoud de verantwoordelijkheid graag overdraagt. Zo kan het hoogheemraadschap zich volledig richten op veilige dijken, schoon en gezond water, en het voorkomen van watertekort en wateroverlast.

Hoogheemraad Rob Veenman draagt met de overhandiging van een verkeersbord het wegenbeheer buiten de bebouwde kom van Oostzaan over aan wethouder Rosemarijn Dral.