Per 1 januari hebben we het beheer en onderhoud van de wegen buiten de bebouwde kom van Hoorn en Uitgeest overgedragen aan de gemeenten. Zij beheren nu de wegen binnen én buiten de bebouwde kom.

Zo komt er langzaam maar zeker een einde aan een inmiddels ongewenste situatie waarin het hoogheemraadschap in het hele werkgebied hier en daar wegen buiten de bebouwde kom beheert. Ooit was dat logisch, maar nu veel gemeenten groter zijn geworden, is het logischer dat zij de verantwoordelijkheid hebben voor het hele areaal binnen én buiten de bebouwde kom. Alkmaar, Hollands Kroon, Schagen en Oostzaan gingen Hoorn en Uitgeest in de afgelopen jaren voor.

Aan elke overdracht gaat een zorgvuldige voorbereiding vooraf. Want het gaat niet alleen om wegen maar ook om lantaarnpalen, bruggen, bomen, bermen, fietspaden, verkeersborden etc. Elke gemeente wil graag weten welke taak precies wordt overgenomen.

Voor inwoners is het fijn dat ze bij één loket terecht kunnen met vragen en meldingen. Ook vervalt de wegenheffing bij de waterschapsbelasting in betreffende gemeenten.

Deze animatie laat zien wat de wegenoverdracht betekent, ook voor inwoners.