Wij beheren meer dan 400 km wegen in Noord-Holland. Als wegbeheerder(externe link) zijn wij verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid. Wilt u (een gedeelte van) een weg van het hoogheemraadschap afsluiten? Bijvoorbeeld voor het leggen van kabels of leidingen? Dan kan dat invloed hebben op de doorstroming van het verkeer. En ook op de bereikbaarheid van hulpdiensten. Daarom heeft u daarvoor onze toestemming nodig.

Voorwaarden

U moet voldoen aan onderstaande voorwaarden en aan paragraaf 6.2.8 van de Beleidsregels Keurontheffingen. Zie de pagina Downloads en links.

 • De aan de weg gelegen woningen en bedrijven blijven bereikbaar.
 • De wegafsluiting moet een maatschappelijk, economisch of particulier belang dienen.
 • De wegafsluiting kan niet worden voorkomen.
 • De wegafsluiting wordt voorzien van de juiste veiligheidsborden. Eventueel worden gecertificeerde verkeersregelaars ingezet.
 • U treft voorzieningen om schade aan de weg te voorkomen.
 • De weg wordt na de werkzaamheden in dezelfde staat opgeleverd als daarvoor.
 • De weg maakt geen deel uit van een omleidingsroute voor een andere wegafsluiting.
 • De weg is niet om andere redenen afgesloten. Zoals het uitvoeren van wegonderhoud.

Goed om te weten

 • U moet een verkeersplan aanleveren. Dit plan bevat een tekening van de afzetting en een omleidingsplan.
 • U levert informatie aan over de aard van de werkzaamheden en wanneer ze plaatsvinden.
 • U heeft ook toestemming nodig van de gemeente en de politie en soms ook van de Provincie. Vraag dit na bij deze instanties.

Toestemming aanvragen 

Leges

Wilt u een weg geheel afsluiten? Dan brengen wij leges (kosten) in rekening. Hiervoor geldt een vast tarief. Zie de pagina Leges.

Wilt u een gedeelte van een weg afsluiten? Dan brengen wij geen kosten in rekening.

Hoe lang duurt de afhandeling?

We handelen uw aanvraag binnen acht weken af. Is er aanvullende informatie nodig? Dan kunnen wij deze termijn verlengen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Regelgeving

De Keur, de Algemene regels bij de Keur en de Beleidsregels watervergunningen zijn van toepassing. Zie de pagina Downloads en links.

Veelgestelde vragen

Mag ik een weg meerdere dagen (gedeeltelijk) afsluiten?

Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Overleg daarom eerst met het cluster Wegen of er een vergunning verleend kan worden. Dit kan via het contactformulier. Of telefonisch: 072 582 8282.

Hoe weet ik of de weg om andere redenen is afgesloten?

Dit kunt u zien op de website www.nhbereikbaar.nl(externe link). Informeer voor de wegafsluitingen bij de wegbeheerder. Wie dit is ziet u op de website van Rijkswaterstaat(externe link).

Plaatst het hoogheemraadschap de benodigde verkeersborden?

Nee, dat moet u zelf doen.

Het hoogheemraadschap geeft toestemming, de gemeente niet. Mag ik de weg nu afsluiten?

Nee, dat mag pas als alle betrokken partijen akkoord zijn. Dus bijvoorbeeld ook de politie.

Wat moet ik doen als er wegenonderhoud plaatsvindt op de weg?

Wegwerkzaamheden worden ruim voor de start gepubliceerd op www.nhbereikbaar.nl(externe link). Controleer dit twee weken van tevoren. Wegenonderhoud wordt niet uitgesteld vanwege werkzaamheden van derden. Neem zo nodig contact op met het cluster Wegen. Dit kan via het contactformulier. Of telefonisch: 072 582 8282.