Met het verspreiden van duizend bloemzaadbommetjes in Hollands Noorderkwartier hebben HHNK, PWN en de 28 gemeenten op 4 juni de WatZr-campagne gelanceerd. Het doel is inwoners aan te zetten tot watZrs: kleine, simpele acties in en om het huis die opgeteld het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress verminderen en bijdragen aan een duurzame waterketen.

Met deze campagne hoopt HHNK met de 29 partners verenigd in Samen blauwgroen, dat inwoners zich bewuster worden van de noodzaak maatregelen te treffen en in actie komen.

We kunnen het niet alleen af

Een verdroogde tuin, ondergelopen kelders en een overstromend riool: allemaal gevolgen die we regelmatig ervaren door steeds extremere weersomstandigheden. Net als HHNK nemen alle Samen blauwgroen-partners al veel maatregelen om dit tegen te gaan. De inzet van bewoners is echter ook nodig, want we kunnen het niet alleen af. Ongeveer de helft van het oppervlak in stedelijk gebied is namelijk privaat terrein. Daarom roept Samen blauwgroen op tot het nemen van watZrs: kleine en simpele acties om het huis of in de straat die bijdragen aan het verminderen van  hittestress, wateroverlast en watertekort én aan een duurzame waterketen. Om hier meer aandacht voor te vragen en om bewoners te stimuleren in actie te komen, is de WatZr-campagne op 4 juni gestart. Hoogheemraad Klazien Hartog heeft, net als al haar collega-bestuurders, al gewatZrd en een zaadbommetje gedropt om de meerjarige campagne officieel te openen. Het komende jaar komen vier thema’s onder de aandacht: de campagne start nu met hittestress en droogte, en vervolgens is er na de zomer aandacht voor het thema wateroverlast, aan het eind van het jaar schoon riool en begin 2022 tijd voor de tuin.

 

De term watZr is een samenvoeging van water en de Z van zon. Bovenal is het een term die opvalt en gemakkelijk blijft hangen en naar verloop van tijd als werkwoord kan worden gebruikt. Een watZr kan van alles zijn: bijvoorbeeld één tegel vervangen door een plantje, of de emmers buiten zetten omdat het vanmiddag hard gaat regenen en volgende week droog is, of het gebruik van een gieter in plaats van een tuinslang op warme dagen.

De WatZr-campagne

Inwoners van Noorderkwartier kunnen op www.watzr.nl terecht voor meer informatie, inspiratie en tips. De gemeenten dragen de campagne ook uit via hun eigen kanalen en zetten lokale ambassadeurs. Dit is bijzonder belangrijk, want zo krijgt de campagne het grootste bereik en het meeste effect. Bovendien kunnen de gemeenten de watZr-uitingen op maat maken, bijvoorbeeld door hun eigen (subsidie)regelingen en acties er in te verwerken.

Waterbazen

Er is veel aandacht voor klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Klimaatadaptatie is bijna dagelijks in het nieuws en ook de waterschappen initieerden al eerder de campagne Waterbazen. Deze bredere campagne richt zich voor een deel op dezelfde thema's. Zo is HHNK goed zichtbaar en kunnen de campagnes elkaar versterken. Inwoners krijgen zo de boodschap vaker te horen en dat is nooit weg. 

Hoogheemraad Klazien Hartog dropt een zaadbommetje.