Onze historicus Diederik Aten stelde de canon van onze waterstaatsgeschiedenis samen (de 'natte' historie van het Noorderkwartier in 30 hoofdmomenten). Deze vindt u op de website van het Waterlands Archief.

De eerste dijk, de eerste waterschappen, de Westfriese Omringdijk, de Sint-Elizabethsvloed, de droogmakerijen, paalworm, kusterosie, het Noordhollands Kanaal, de Hondsbossche Zeewering, het Noordzeekanaal, de watersnoodramp van 1916, de Wieringermeer en de Afsluitdijk, de ramp van 1953 en de waterschapsconcentratie, ze komen allemaal voorbij.

Heeft deze informatie u geholpen?