Onze historicus Diederik Aten stelde de canon van onze waterstaatsgeschiedenis samen (de 'natte' historie van het Noorderkwartier in 30 hoofdmomenten). 

De eerste dijk, de eerste waterschappen, de Westfriese Omringdijk, de Sint-Elizabethsvloed, de droogmakerijen, paalworm, kusterosie, het Noordhollands Kanaal, de Hondsbossche Zeewering, het Noordzeekanaal, de watersnoodramp van 1916, de Wieringermeer en de Afsluitdijk, de ramp van 1953 en de waterschapsconcentratie, ze komen allemaal voorbij.

De canon is op dit moment niet bereikbaar. Onze historicus werkt aan een actueel exemplaar. 

Heeft deze informatie u geholpen?