Op 15 maart 2023 zijn er in Nederland weer Waterschapsverkiezingen. Het hoogheemraadschap heeft een democratisch gekozen bestuur. U kunt zich hiervoor kandidaat stellen. 

Belangrijke data

Voordat het nieuwe bestuur geïnstalleerd kan worden, moeten er een aantal dingen gebeuren. Hieronder kunt u in de tijdlijn zien wat er op welk moment afgerond moet zijn om in 2023 een nieuw bestuur te hebben. 

 1. Afgerond: Kandidatenavonden -

  De HHNK Kandidatenavonden waterschapsverkiezingen vonden plaats op dinsdag 7 juni (Hotel Inntel, Zaandam), maandag 20 juni (digitaal) en dinsdag 21 juni (Van der Valk Hotel, Hoorn).

 2. Nog te doen: Registratie aanduiding -

  19 december 2022 is de laatste dag waarop registratie(externe link) aanduiding waterschapsverkiezingen mogelijk is. 

 3. Nog te doen: Voorinlevering kandidatenlijsten -

  In de week van 23 tot 27 januari is er de mogelijkheid tot voorinlevering van de kandidatenlijsten. Precieze data en tijden worden nog bekend gemaakt.

 4. Nog te doen: Dag van de kandidaatstelling -

  30 januari 2023 is de dag van de kandidaatstelling(externe link) voor de waterschapsverkiezingen.

 5. Nog te doen: Beslissing geldigheid kandidaatstelling en nummering kandidatenlijsten -

  Op 3 februari 2023 om 17:00 uur is een openbare zitting van het centraal stembureau met de beslissing geldigheid kandidaatstelling en waarin de nummering van de kandidatenlijsten bekend wordt gemaakt.

 6. Nog te doen: Verkiezingsdebat -

  Op 8 maart 2023 vindt er in ons kantoor een verkiezingsdebat plaats.

 7. Nog te doen: Dag van de stemming -

  15 maart 2023 is de dag van de stemming(externe link) voor de waterschapsverkiezingen. 

 8. Nog te doen: Verkiezingsuitslag -

  Op 23 maart 2023 om 10:00 uur wordt de formele verkiezingsuitslag bekend gemaakt in een openbare zitting van het centraal stembureau.

 9. Nog te doen: Installatie -

  Op 29 maart 2023 wordt het nieuwe algemeen bestuur geïnstalleerd.