In de Deltavisie hebben we samen met onze partners een koers uitgestippeld voor de lange termijn. Vervolgens hebben we, ook weer samen met onze partners, een Waterprogramma voor de middellange termijn (2016-2021) opgesteld: één plan met een reeks aan maatregelen, activiteiten, prioriteiten en samenwerkingsplannen.

In 2013 hebben we veertien zogenaamde Watertafels georganiseerd, waaraan meer dan 300 mensen van 70 organisaties deelnamen. Hun input heeft geleid tot 16 bouwstenen: onderwerpen waarbij verschillende belangen elkaar ontmoeten en waar verschillende organisaties samen aan willen werken. 16 bouwteams, waarin vooral externe partijen zitten, hebben deze bouwstenen verkend en uitgewerkt.

In het Waterprogramma 2016-2021 hebben we de bouwstenen verbonden met de programma's en beheertaken van het hoogheemraadschap. We hebben een prioritering aangebracht en geven aan hoe we in de bouwstenen willen participeren. De benodigde samenwerking is vastgelegd in afspraken.

Tussentijdse evaluatie

Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe Waterprogramma in. Dit programma volgt de richtlijnen van de Omgevingswet en heet het Waterbeheerprogramma 6 (WBP6). Ten behoeve van dit nieuwe programma, waaraan we momenteel werken, hebben we het lopende Waterprogramma tussentijds geëvalueerd.