Wat doen wij

Wij zorgen in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal voor voldoende water in sloten en vaarten. Dat wil zeggen: niet te veel water – dus het voorkomen van wateroverlast - en ook niet te weinig water – dus het voorkomen van droogte. Hoe het hoogheemraadschap dat doet?

Regenwater in de sloot

Teveel aan regenwater komt vaak in onze sloten en vaarten terecht. Met honderden gemalen, stuwen en gebieden waar tijdelijk extra water kan staan, zorgen we dat de sloten niet overstromen. Ziet u onze vlag wapperen , dan werken we daar aan veilig, schoon en voldoende water! Ook leggen we waterbergingen aan om overtollig regenwater op te vangen in periodes van hevige regenval.

Regenwater in het riool

In stedelijke gebieden verdwijnt het meeste regenwater in het riool. Dat is jammer: regenwater is relatief schoon en in droge tijden goed bruikbaar. Water in een wijk is aantrekkelijk, helemaal als je erin kunt spelen of zwemmen. Samen met gemeenten brengen we in kaart waar bij extreme omstandigheden wateroverlast en droogte optreden. Gemeenten zorgen er op steeds meer plaatsen voor dat regenwater niet meer het riool in stroomt bijvoorbeeld door de aanleg van wadi's, een ondergrondse wateropslag. Of zoals in Amsterdam door de aanleg van watervriendelijke speeltuinen. Ook zou je van regenwater bier kunnen maken.

Lees meer over het maken van bier uit regenwater