Wedstrijd vergroening van schoolpleinen

Doe mee met de wedstrijd vergroening van schoolpleinen

En maak kans op één van de drie prijzen van max. €10.000,- 

Bijna 30 scholen deden vorig jaar mee aan de wedstrijd om het schoolplein te vergroenen. Veel scholen waren enthousiast. De vraag voor herhaling was eveneens groot. Daarom wordt de actie ook dit jaar weer gehouden. Vanaf 9 maart tot uiterlijk maandag 25 mei 2020 kan elke (speciale) basis- en middelbare school in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal inclusief Texel, zich aanmelden voor deze wedstrijd via onderstaand aanmeldingsformulier.

Wat is een groen en watervriendelijk schoolplein?

Op groene en watervriendelijke schoolpleinen hebben tegels plaatsgemaakt voor gras, struiken, bomen, zand en eventueel een stromend watertje. Soms is een stuk ingericht als moestuin, of vind je er heuveltjes. Grote kans dat deze bij mooi en minder mooi weer de aandacht van veel leerlingen trekt.Waarom een groen en Watervriendelijk schoolplein?

Een groen en watervriendelijk schoolplein is klimaatbestendig. Het betekent meer schaduw in hete zomers en een betere afwatering door het gebruik van duurzame en waterdoorlatende materialen, zoals planten, grind en houtsnippers. Dat helpt mee overtollig water te absorberen en plassen water te voorkomen. En zo'n plein is natuurlijk ook goed voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Lekker buiten spelen in de frisse lucht. Bovendien levert het ook een bijdrage aan de biodiversiteit. Groen trekt immers insecten, vlinders en vogels aan. Kortom: Een groen schoolplein is leuk, leerzaam en klimaatbestendig.


 

Bekijk hieronder het filmpje van onze vlogster Stella.Doe mee en maak kans op één van die drie prijzen van max. €10.000,-

Even als vorig jaar steunen we drie scholen bij de realisatie van hun groene schoolplein met een bijdrage van 20% van het totaal te investeren bedrag in de vergroening van het schoolplein tot een maximum van €10.000,- per school.

Wat vragen wij van jou?

Vul onderstaand aanmeldingsformulier volledig in en stuur deze uiterlijk op 18 mei 2020 terug samen met onderstaande drie vereisten:

  1. een motivatie (mag via brief, maar ook filmpje, vlog of anders) waarom juist jouw school voor een bijdrage in aanmerking zou moeten komen;
  2. Een duidelijke schets/ ontwerp hoe het watervriendelijke en groene schoolplein eruit gaat zien.

en een totaaloverzicht van de kosten, zoveel mogelijk gespecificeerd per onderdeel en hoe de kosten gedekt zijn. (bijv. wat kost een waterpartij, wat kost een pomp, bomen, totaal aantal 'bestratingsartikelen, bijv. houtsnippers etc) 

Mail het ontwerp van het watervriendelijke en groene schoolplein en de begroting naar: Suma Azem, s.azem@hhnk.nl

Open hier het aanmeldingsformulier.

 

 

Tips!

Bedenk samen met de leerlingen hoe het nieuwe plein eruit moet komen te zien. Voorzie het 'grijze' plein van groene (zand, gras, struiken, bomen) en mogelijk blauwe elementen (water).

Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • een moestuin met waterpomp, een vlindertuin, een bloementuin;
  • wilgenhutten, boomstronken, een schelpenpad, houtsnippers, waterdoorlatende stenen;
  • speelplekken om regenwater op te vangen en wadi's;
  • een waterpartij of -stelsel.

Combineer de aanleg van een groen schoolplein  met (gast)lessen over water en waterbeheer, zoals ons Waterheldenavontuur (= optioneel, wel leerzaam)

Foto: Montessorischool Beverwijk

En dan? Beoordeling en uitslag

De vakjury wijst uiterlijk 22 juni drie winnende scholen aan: één school in landelijk gebied en twee scholen in stedelijk gebied. Voor elk van de winnende scholen is een maximale bijdrage beschikbaar van 20% van de kosten, tot een maximum van € 10.000,-- per school (inclusief btw). We beoordelen op motivatie, op de mate van klimaat- en watervriendelijke maatregelen, het ontwerp in relatie tot kosten, en de mate waarin aangetoond wordt dat ouders, leerkrachten, leerlingen en andere relevante partijen aan het mogelijk maken van het groene schoolplein meewerken.   

Foto: Pancratiusschool Enkhuizen

Voorwaarden deelname wedstrijd

Let op! om in aanmerking te komen voor de financiële ondersteuning moet het 'groene' schoolplein van de winnende scholen:

  1. Een nieuw project zijn, dat voor indiening nog in plannings- of uitvoeringsfase is, maar nog niet afgerond.

  2. Het nieuwe groene schoolplein moet vóór 1 januari 2021 voor 90% gerealiseerd zijn.

  3. Er moet financiële draagkracht zijn voor het beoogde plein. Dat betekent dat mocht de school winnen dan moet het plein mogelijk via andere subsidiemiddelen daadwerkelijk uitgevoerd moeten kunnen worden, anders kan Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het niet uitkeren.     

Overig

Het groene schoolplein kan desgewenst worden geopend door een bestuurder van het hoogheemraadschap. HHNK financiert en plaatst een informatiebord over het groene schoolplein.

De winnende scholen verlenen medewerking aan communicatie-uitingen van HHNK over de wedstrijd, in kranten en op sociale media.

Als scholen zelf acties (zoals een sponsorloop) organiseren om de financiering rond te krijgen wordt vermelding van HHNK als sponsor op prijs gesteld.