Sectie 10: ’t Horntje

Home > Waddenzeedijk Texel > Locaties & Planning > Sectie 10: ’t Horntje

Sectie 10: ’t Horntje

Waarom versterkten we de Waddenzeedijk?
De Inlaagdijk 't Horntje was niet hoog genoeg en niet stabiel genoeg om bewoners te beschermen tegen hoge waterstanden in de toekomst.

Oplossing
De gehele dijk is circa 29 meter richting de Waddenzee verschoven, zodat aan de binnenkant een berm kon komen. De dijkbekleding is vervangen. Aan de buitenkant is een harde bekleding met daaroverheen gras gekomen. Aan de binnenkant klei met daaroverheen gras.

Meer informatie over de versterking van ’t Horntje vindt u in de tekening en het overzicht van details (onderaan deze pagina).