Sectie 1: Polder Wassenaar

Home > Waddenzeedijk Texel > Locaties & Planning > Sectie 1: Polder Wassenaar

Sectie 1: Polder Wassenaar

Waarom versterkten we de Waddenzeedijk?
Bij Polder Wassenaar was de dijk niet hoog genoeg om bewoners te beschermen tegen hoge waterstanden in de toekomst. Ook was de dijk niet stabiel genoeg.

Oplossing
De dijkbekleding is vervangen. Aan de buitenkant van de dijk is een harde bekleding (bijvoorbeeld asfalt) gekomen met daaroverheen gras. Aan de binnenkant klei met daaroverheen gras. De dijk is een een stukje opgeschoven in de richting van de Waddenzee om aan de binnenzijde ruimte te maken voor de versterking.

Meer informatie over de versterking bij Polder Wassenaar vindt u in de tekening en het overzicht van details (onderaan deze pagina).