Waarom moeten de dijk en gemalen versterkt worden?

Home > Waddenzeedijk Texel > Meest gestelde vragen > Algemeen > Waarom moeten de dijk en gemalen versterkt worden?

Waarom moeten de dijk en gemalen versterkt worden?

In de Waterwet staat dat de Waddenzeedijk bestand moet zijn tegen een storm die eens in de 4000 jaar voorkomt of te wel 1/4000ste kans per jaar.  Bij zulke extreme weersituaties is de waterkering niet stabiel genoeg en de bekleding – met name aan de buitenkant – niet sterk genoeg. Op bepaalde plekken is de waterkering ook niet hoog genoeg. Bij de toetsingsronde in 2006 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in totaal 17 van de 27 km Waddenzeedijk afgekeurd. Ook de gemalen De Schans, Dijkmanshuizen, Eijerland en Prins Hendrik voldeden niet meer aan de gestelde eisen en zijn afgekeurd. De gemalen zijn integraal onderdeel van de waterkering en dus onderdeel van de versterkingsopgave. Omdat de Waddenzeedijk overal verschillend is, is deze dijk in 10 secties opgeknipt. Bij de meeste secties wordt een berm aan de binnenzijde aangelegd en de buitenbekleding vernieuwd. Op een enkele plek wordt de dijk versterkt met een damwand. Sectie 9 is onder een nieuwe naam verdergegaan als Dijkversterking Prins Hendrikzanddijk. Zie op het kaartje in deze folder wat de verschillende secties zijn.

Met dit project zorgt het hoogheemraadschap dat Texel ook in de toekomst goed is beschermd tegen hoogwater vanuit de Waddenzee. Zodat bewoners, bedrijven en toeristen kunnen blijven wonen, werken en recreëren op hun eiland. Een groot gedeelte is al gerealiseerd in 2017 en 2018. Komend jaar (2019) wordt het project afgerond en worden de laatste delen van de dijk versterkt.