Gemalen

Gemalen

De gemalen De Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland zijn vernieuwd. Deze gemalen voldeden niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Het vernieuwen van de gemalen hoorde bij het project dijkversterking Waddenzeedijk omdat de gemalen onderdeel zijn van de primaire waterkering.

Werkzaamheden gemalen

Gemaal Prins Hendrik

De uitvoering van het gemaal Prins Hendrik op Texel is afgerond, onderstaande foto is gemaakt tijdens de uitvoering. In april 2016 was de uitvoerende aannemer (Friso Civiel) begonnen met de realisatie van het uitstroom deel door de dijk van het gemaal.