Vooruitblik werk aan de dijk tijdens en na de zomer

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Vooruitblik werk aan de dijk tijdens en na de zomer

Vooruitblik werk aan de dijk tijdens en na de zomer

De werkzaamheden aan de Waddenzeedijk zijn bijna een jaar aan de gang. Een mooi moment voor een update. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en aannemer Combinatie Tessel zijn op verschillende plaatsen langs de dijk aan het werk. Ook deze zomer gaat het werk gewoon door want het project kent geen bouwvak.

Zeedijk ’t Horntje
Eerder is bekend gemaakt dat de huidige voorlandkering die voor het NIOZ langs loopt versterkt wordt. De huidige voorlandkering wordt omgedoopt tot 'Zeedijk 't Horntje'. Naar verwachting gaat het projectplan met bijbehorende stukken in het najaar van 2017 ter inzage en start in 2019 de uitvoering. De Inlaagdijk, de huidige dijk, tussen het NIOZ en 't Horntje blijft behouden en de ontsluiting van de NIOZ haven blijft ook na uitvoering via de Zuiderhaaks en de Pontweg lopen, net zoals nu. Na de uitvoering komen de schapen weer terug op de dijk.

Prins Hendrikzanddijk
Vanaf 8 juni lagen de plannen van project Prins Hendrikzanddijk ter inzage, de periode waarin beroep kon worden ingediend, is nu afgelopen. In het najaar verwacht HHNK een aannemer te selecteren voor de uitvoering en komt er een informatiebijeenkomst om de aannemer voor te stellen en meer te vertellen over de uitwerking van de plannen en de uitvoering. In 2018 start de uitvoering. Uiterlijk eind 2019 worden de werkzaamheden afgerond en is de dijk veilig.

Sectie 8, dijk tussen Oudeschild en strandje Ceres
De dijk tussen Oudeschild en strandje Ceres wordt dit jaar nog versterkt. Het werk start medio eind juli. Er wordt begonnen aan de buitenzijde van de dijk ter hoogte van gemaal De Schans: de teen van de dijk wordt ontgraven om te verstevigen en aan te vullen met stortsteen. Vanaf hier wordt naar de kruin van de dijk toegewerkt. Strandje Ceres ligt aan de teen van de dijk en blijft tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk bereikbaar. De werkzaamheden ter hoogte van strandje Ceres duren van 1 september tot 15 oktober. Daarna is Ceres weer geheel toegankelijk.

Aanlanding Dijkmanshuizen
De komende twee weken komt er iedere dag een schip aan bij de aanlanding Dijkmanshuizen. Deze schepen voeren materiaal aan voor sectie 7C in Oudeschild en sectie 5 bij de Zandkes. In augustus wordt de aanlanding bij Dijkmanshuizen verwijderd en wordt het verplaatst naar gemaal De Schans, voor de aanvoer van materialen voor sectie 8.

Oudeschild
In Oudeschild is de wegafsluiting van de Barentszstraat en Laagwaalderweg tot 15 oktober 2017 van kracht. De damwanden zijn voor een groot deel al geplaatst in sectie 7C, tussen de Barentszstraat en Laagwaalderweg. De komende weken brengt Combinatie Tessel nog open steenasfalt aan, de dijk is dan tijdelijk zwart. Eind september wordt de dijk afgedekt met grond en ingezaaid met gras om zo het groene karakter van de dijk weer terug te laten komen. Ook worden de lantaarnpalen en de verkeersborden teruggeplaatst. In sectie 7A en B in Oudeschild begint de aannemer in oktober met het plaatsen van damwanden aan de binnenzijde van de dijk bij Tatenhove en werkt dan naar Neckstraat 29 toe. Tijdens de werkzaamheden geldt een halve rijbaanafzetting vanwege de veiligheid.

Zandkes
Bij de Zandkes, sectie 5, komt een halve rijbaanafzetting op de IJsdijk zodra de werkzaamheden aan de binnenzijde van de dijk starten. De werkzaamheden aan de buitenzijde van de dijk zijn al in uitvoering. De verkeerstromen zijn gescheiden zodat fietsers geen hinder ondervinden van het werkverkeer en het werk veilig uitgevoerd kan worden.   

Gemalen
Ter hoogte van gemaal De Schans wordt vanaf half augustus de gehele weg afgesloten zodat de damwanden veilig verwijderd kunnen worden. Tot die tijd blijft bij het gemaal de 30 km zone nog van kracht.

Ook start Combinatie Tessel in augustus met de nieuwbouw van de gemalen Dijkmanshuizen en Eijerland. Bij gemaal Dijkmanshuizen geldt een halve rijbaanafzetting. Het karakteristieke gebouw van gemaal Eijerland in De Cocksdorp blijft behouden. HHNK en de Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp ondertekenden in juni een intentieovereenkomst over het toekomstig beheer en onderhoud van het gemaalgebouw. De stichting had eerder al aangegeven het oude gemaalgebouw te willen overnemen en nieuw leven in te blazen door het organiseren van activiteiten in en rond het gemaal. Na de oplevering van het nieuwe gemaal verwijdert Combinatie Tessel de aanbouw en de uitstroomconstructie van het huidige gemaal. De instroomconstructie wordt deels verwijderd. Daarna draagt HHNK het gebouw over aan de stichting. Naar verwachting is het werk aan het gemaal in juni 2019 gereed. Combinatie Tessel verplaatst ook de huidige trap bij de dijk, naar wens van de stichting en de omwonenden. De trap komt dan in het verlengde van de Kikkerstraat te liggen. De werkzaamheden aan de dijk en de trap starten in augustus 2018 en zijn naar verwachting in oktober 2018 klaar.

De Cocksdorp
Bij De Cocksdorp wordt de Stengweg vanaf half augustus tot en met oktober afgesloten, doorgaand verkeer kan omrijden via de Hoofdweg. De witte 'uitkijkcontainer' die nu in de haven van Oudeschild staat, is vanaf augustus te vinden in De Cocksdorp bij gemaal Eijerland. Vanaf de container heeft u goed uitzicht op de werkzaamheden!

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het project, de werkzaamheden of de omleidingsroutes, kijk op de websites van HHNK (deze website en hhnk.nl/prinshendrikzanddijk) of Combinatie Tessel (combinatietessel.nl).