Voorbereidende werkzaamheden voor Zeedijk 't Horntje gestart

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Voorbereidende werkzaamheden voor Zeedijk 't Horntje gestart

Voorbereidende werkzaamheden voor Zeedijk 't Horntje gestart

Exact een jaar nadat bestuurders van gemeente Texel, NIOZ, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de Realisatie Overeenkomst (ROK) ondertekenden waarin besloten is het NIOZ binnendijks te leggen, zijn alle afspraken tussen de partijen rond. Een uniek proces waar partijen het samen mogelijk hebben gemaakt om in plaats van de huidige primaire kering,  de huidige voorlandkering  te versterken.

Donderdag 6 september waren de bestuurders van alle partijen bij elkaar voor de virtuele start van het project. Er werd een toelichting gegeven op het ontwerp, waarbij jeugdbestuurder van het hoogheemraadschap en inwoner van Texel Rodny Stolk door middel van een VR-bril door de nieuwe dijk heenliep. 

Vervolgens zette hoogheemraad Kees Stam van HHNK de eerste symbolische schop in de grond voor de voorbereidende werkzaamheden aan Kabels en Leidingen, waarbij de kraanmachinist van Combinatie Tessel demonstreerde hoe hij 'straks' bij de uitvoering het virtuele ontwerp direct op zijn scherm ziet en kan vertalen naar de werkzaamheden.

Een uniek en innovatief gebeuren; voorheen  werden de ontwerptekeningen in het veld uitgezet door middel van piketpalen die de werklijnen in het veld aangaven. Het 3D ontwerp wordt nu direct omgezet in een  machinemodel dat voor de kraanmachinist zichtbaar is in de machine en de palen in het veld vervangt. Dit voorkomt miscommunicatie, er kan heel nauwkeurig gewerkt worden en tegelijkertijd kunnen eventuele aanpassingen snel verwerkt worden.

Zeedijk 't Horntje is een van de 10 deelsecties van dijkversterking Waddenzeedijk. Uitvoering van het werk aan Zeedijk 't Horntje start naar verwachting in de loop van  2019 en zal in 2020 gereed zijn.