Ter inzagelegging plannen Versterking Waddenzeedijk Texel

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Ter inzagelegging plannen Versterking Waddenzeedijk Texel

Ter inzagelegging plannen Versterking Waddenzeedijk Texel

Dit item is verlopen op 18-01-2017.

Vanaf dinsdag 9 februari liggen de plannen voor de aanstaande dijkversterking voor de laatste keer ter inzage. In 2015 lagen de ontwerpplannen van mei t/m juni ter inzage, daarna zijn de plannen definitief gemaakt. Deze definitieve planproducten warenvanaf 9 februari tot en met 21 maart 2016 voor iedereen inzichtelijk.

De plannen die ter visie liggen hebben betrekking op de secties 1 tot en met 8, sectie 10 en drie gemalen: De Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland. Voor sectie 9, de Prins Hendrikzanddijk, volgt de inspraakperiode later.

Uitsluitend belanghebbenden die op de ontwerpplannen hebben gereageerd konden een reactie indienen.