Ontwerpprojectplan gemaal Eijerland ter inzage

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Ontwerpprojectplan gemaal Eijerland ter inzage

Ontwerpprojectplan gemaal Eijerland ter inzage

Dit item is verlopen op 18-01-2017.

Vanaf vrijdag 9 september ligt het ontwerpprojectplan voor Gemaal Eijerland ter inzage. Alle documenten die hierbij horen, kunt u na een klik op deze link bekijken.

De versterking van de Waddenzeedijk spitst zich toe op tien secties en drie gemalen, waaronder gemaal Eijerland. Gemaal Eijerland wordt vervangen. Het nieuwe gemaal komt 65 meter ten zuiden van de huidige locatie, te liggen.

De aanvraag ligt tot en met 21 oktober 2016 ter inzage. Hier kunt u meer lezen over de procedure en het indienden van een inspraakreactie.