Omgevingsvergunning Gemaal De Schans ligt ter inzage

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Omgevingsvergunning Gemaal De Schans ligt ter inzage

Omgevingsvergunning Gemaal De Schans ligt ter inzage

Dit item is verlopen op 18-01-2017.

Vanaf dinsdag 8 december ligt de omgevingsvergunning voor de verplaatsing van Gemaal De Schans ter inzage. Documenten zoals de beschrijving van de opdracht, archeologisch onderzoek en onderbouwingen kunt u onderaan dit bericht downloaden.

De versterking van de Waddenzeedijk spitst zich toe op tien secties en drie gemalen, waaronder gemaal De Schans. Gemaal de Schans, gelegen in sectie 8, wordt vervangen. Vervanging vindt plaats door sloop van het huidige gemaal en nieuwbouw circa 150 meter ten westen van de huidige locatie.

De reden hierachter is dat door de bouw van het gemaal op de nieuwe locatie, in de toekomst mogelijk wordt om het rijksmonument Fort de Schans te reconstrueren. Deze reconstructie maakt geen onderdeel uit van deze aanvraag en wordt ook niet door het hoogheemraadschap geïnitieerd en/of gefinancierd.

De aanvraag ligt tot 19 januari 2016 ter inzage. Op de website van Provincie Noord-Holland kunt u meer lezen over de procedure en het indienden van een zienswijze.