Negende Nationaal Deltacongres 2018

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Negende Nationaal Deltacongres 2018

Negende Nationaal Deltacongres 2018

Donderdag 1 november vond het Nationaal Deltacongres plaats in de IJsselhallen in Zwolle.

Belangrijk thema van het congres was het tijdig aanpassen van Nederland aan klimaatverandering. Hoe bereiden we ons met het Deltaprogramma voor op een toekomst waarin een forse storm zoals begin dit jaar, de piekbuien in het voorjaar en de droogte in de zomer vaker voor kunnen komen? Hoe spelen we adaptief in op nieuwe ontwikkelingen en blijven we tegelijkertijd voortvarend verder werken aan de opgaven voor waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie? Wat doen we in de nabije en verre toekomst met signalen van een mogelijk versnelde zeespiegelstijging?

Namens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier waren Hannah Ietswaart, Joel Verstoep en Michiel Schotvanger aanwezig om de circa 1500 bezoekers te informeren over de lopende dijkversterkingsprojecten langs de Waddenzeedijk en Prins Hendrikzanddijk op Texel en de Havendijk in Den Oever. Bekijk hier de filmbeelden die zij daar tevens tentoonstelden.