Monument Dijt teruggeplaatst in Oosterend

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Monument Dijt teruggeplaatst in Oosterend

Monument Dijt teruggeplaatst in Oosterend

Woensdag 21 november was er een feestje voor de inwoners van Oosterend. Aannemer Combinatie Tessel heeft het deel van de dijk bij Oosterend klaar en gaf het symbolisch terug aan de omgeving en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Nu de dijk hier weer veilig is, kon het monument Dijt worden teruggeplaatst. Onder toeziend ook van bewoners en betrokkenen werd het monument door de heren Dijt, van Hoven en Trap onthuld.

In 1934 nam dijkgraaf Jacob Sijbrand Dijt, de grootvader van Jacques Dijt, afscheid. Als afscheidscadeau en als dank voor zijn inspanningen om de positie van de buitendienstmedewerkers (toen nog arbeiders genaamd) te verbeteren, kreeg hij het monument aangeboden. Een groot aantal buitendienstmedewerkers vervaardigden dit eigenhandig en in het diepste geheim.

Het monument heeft een paar verhuizingen ondergaan. In 1934 stond het zoals nu bij de museumdijk bij Oosterend. In 1977 is het monument in verband met de aanleg van de Deltadijk naar een binnendijkse locatie verplaatst bij gemaal de Schans. Nu de versterking van de dijk bij Oosterend gereed is, is het monument op verzoek van de dorpscommissie Oosterend en in overleg met de heer Dijt teruggeplaatst bij de museumdijk.

Quote Jacques Dijt: ' Het is terecht dat dit monument terug is gezet bij Oosterend. De Oosterenders zijn altijd actief geweest voor de dijken. Als de dijk gerepareerd moest worden of als er storm dreigde werden inwoners opgeroepen te helpen. De Oosterenders kwamen uit zichzelf. Bij de eerste onthulling stond in de krant dat mijn grootvader ontroerd was, mij gaat het net zo. Ik dank allen hartelijk die zich hiervoor hebben ingespannen.' 

Versterking Waddenzeedijk op stoom 

De versterking is goed op stoom: naast de versterking van de Inlaagdijk 1977 bij Oosterend zijn de IJsdijk in Oudeschild, de Lancasterdijk, de Oostdijk en de inlaagdijk bij polder Wassenaar gereed. Volgend jaar volgen nog de IJsdijk ten noorden van Oudeschild, de havendammen in Oudeschild, en zeedijk 't Horntje bij het NIOZ.