Laatste damwand Waddenzeedijk Oudeschild versierd

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Laatste damwand Waddenzeedijk Oudeschild versierd

Laatste damwand Waddenzeedijk Oudeschild versierd

Donderdag 22 juni vierden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Combinatie Tessel samen met direct omwonenden de oplevering van de serie damwanden in het meest complexe stuk van de Versterking van de Waddenzeedijk. Dit gedeelte van de dijk in Oudeschild heeft de afgelopen maanden een flinke metamorfose ondergaan: eerst is de dijk afgegraven om het puin te verwijderen, daarna zijn damwanden geplaatst, de binnenkant van de dijk weer opgebouwd en bekleed met open steenasfalt. Samen met groep 7/8 van basisschool OBS De Bruinvis uit Oudeschild en bestuurders van betrokken partijen is, onder leiding van kunstenares Paulien Valk, symbolisch de laatste damwand versierd. Deze damwand wordt binnenkort geplaatst.

De kinderen van OBS De Bruinvis hielpen mee met het versieren van de laatste damwand, omdat de serie damwanden voor een periode van vijftig jaar de waterveiligheid kunnen borgen. De volgende generatie wordt dan bij een volgende dijkversterking betrokken. "Als we deze damwanden over vijftig jaar weer naar boven zouden halen, kan iedereen zien dat wij hier geweest zijn. Door de laatste damwand te versieren, hebben we ons plasje achtergelaten, een ritueel uit de bouwwereld"; aldus hoogheemraad Kees Stam. Vandaag was al de derde keer dat deze groep betrokken werd bij het dijkversterkingsproject, de leerlingen herkenden hoogheemraad Kees Stam en wisten zich nog een leuk verhaal van hem te herinneren over jufmannen en Sinterklaasstormen.

Als de laatste damwand is geplaatst, zijn de werkzaamheden nog niet klaar. De dijk wordt nog afgedekt met grond en ingezaaid met gras. Daarnaast plaatsen we lantaarnpalen en verkeersborden teug zodat de dijk er weer zoals vertrouwd uitziet.

Hoogwaterbeschermingsprogramma: samen werken aan een veiliger Nederland
Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.