Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Combinatie Tessel sluiten open seizoen 2018 af

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Combinatie Tessel sluiten open seizoen 2018 af

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Combinatie Tessel sluiten open seizoen 2018 af

Het stormseizoen nadert

Het stormseizoen komt eraan en dit betekent dat de Waddenzeedijk veilig moet zijn voor 15 oktober. De versterkingswerkzaamheden aan de buitenzijde van de dijk worden stilgelegd. Hier mag namelijk alleen in het zogenaamde 'open seizoen' gewerkt worden. Op dinsdag 9 oktober vierde bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Kees Stam samen met burgemeester Michiel Uitdehaag en directeur Jan Hogeweg van Combinatie Tessel het einde van het open seizoen 2018 van de dijkversterking aan de Waddenzeedijk. Dit deden zij met het openen van het gebouw van gemaal Dijkmanshuizen en het inzaaien van gras bij het gemaal.

‘Er is dit jaar erg veel werk verzet met de bouw van twee gemalen en versterking van ruim 8 km Waddenzeedijk. Ondank tegenslagen zoals de droogte is het gelukt de gemalen en dijk veilig te krijgen voor het stormseizoen. Dat is een compliment waard aan alle dijkwerkers’, aldus Kees Stam.

'Texelaars kunnen soms best kritisch zijn en daarmee is het een groot compliment voor het project dat ik zo weinig klachten heb gekregen' zei burgmeester Michiel Uitdehaag na het inzaaien. 'Weet wel dat de lijnen kort zijn op Texel. Trek daarom op tijd aan de bel als er gedoe dreigt te ontstaan, dat kan ik mogelijk helpen voor er echt actie is. Het is alle moeite waard om na volgend jaar weer veilig op Texel te zijn voor de komende tientallen jaren'.

'Marjolein van Wijngaarden, directeur Combinatie Tessel: 'Er is dit jaar keihard gewerkt. Het was een hele klus om zoveel werk te verzetten en rekening te houden met inwoners, toeristen en natuur. En daar kwam de droogte nog bij. Ik ben trots op alle mannen en vrouwen van opdrachtnemer en opdrachtgever die aan de dijkversterking hebben gewerkt'.

De werkzaamheden gaan door

Werkzaamheden die de dijk sterker maken en afronding van het werk kunnen wel in het stormseizoen uitgevoerd worden. ‘We werken de komende periode nog door, vooral aan de landzijde van de dijk, bijvoorbeeld het asfalteren van de dijkweg. Volgend voorjaar in het open seizoen van 2019 starten we met de grote werkzaamheden zoals de versterking van de IJsdijk ten noorden van Oudeschild en de zeedijk bij polder ’t Horntje’, aldus Kees Stam.

Stormseizoen

In het stormseizoen van 15 oktober t/m 15 april moet de dijk zorgen voor waterveiligheid. De dijk moet zo hoog en sterk zijn dat hoge golven bij storm gekeerd kunnen worden. Bij de gemalen zijn de dijkvakken bij de uitstroom tijdelijk dichtgemaakt met extra breuksteen voor dit stormseizoen. Losse spullen die op het bouwterrein liggen worden opgeruimd, zodat deze niet kunnen wegwaaien en schade veroorzaken. Op de websites van de projecten www.hhnk.nl/waddenzeedijk, www.combinatietessel.nl en www.hhnk.nl/prinshendrikzanddijk kunt u de werkzaamheden en de planning van de projecten volgen.

Fotobijschrift: op de foto staan van links naar rechts wethouder Edo Kooiman, hoogheemraad Kees Stam, projectmanager Femke Zevenbergen, burgemeester Michiel Uitdehaag.