Hoogheemraadschap draagt gemaalgebouw over aan De Cocksdorp

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Hoogheemraadschap draagt gemaalgebouw over aan De Cocksdorp

Hoogheemraadschap draagt gemaalgebouw over aan De Cocksdorp

Het karakteristieke gebouw van gemaal Eijerland in De Cocksdorp blijft behouden. Op maandag 26 juni ondertekenden HHNK en de Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp een intentieovereenkomst over het toekomstig beheer en onderhoud van het gemaalgebouw. Met de komst van een nieuw te bouwen gemaal Eijerland, vlakbij de huidige locatie, verliest het markante gebouw in 2019 zijn huidige functie. Combinatie Tessel versterkt in opdracht van HHNK bijna 14 km dijk en vervangt 3 gemalen, waaronder Eijerland. De stichting had eerder al aangegeven het oude gemaalgebouw te willen overnemen en nieuw leven in te blazen door het organiseren van activiteiten in en rond het gemaal.

Trap naar zee, wens omwonenden
Na de oplevering van het nieuwe gemaal verwijdert Combinatie Tessel de aanbouw en de uitstroomconstructie van het huidige gemaal. De instroomconstructie wordt deels verwijderd. Daarna draagt HHNK het gebouw over aan de stichting. De werkzaamheden voor het nieuwe gemaal starten in september 2017. Naar verwachting is het werk in juni 2019 gereed. Daarna kan de stichting aan de slag met het oude gemaalgebouw.

De aannemer zal ook de huidige trap bij de dijk verplaatsen, naar wens van de stichting en de omwonenden. De trap komt dan naast het huidige gemaal, in het verlengde van de Kikkerstraat te liggen. De werkzaamheden aan de dijk en de trap starten in augustus 2018 en zijn naar verwachting in oktober 2018 klaar.

Wensen meegenomen
De betrokken bestuursleden van het hoogheemraadschap, Kees Stam en Jan Kramer, zijn blij met de herbestemming van het gemaalgebouw: ‘‘We zijn blij dat we bij de versterking van de Waddenzeedijk en de vervanging van gemalen deze wensen vanuit de stichting konden meenemen. Dit gemaalgebouw uit 1933 is bouwkundig veilig en kan gemakkelijk een andere functie krijgen. Met de gewenste trap kunnen we De Cocksdorp verbinden met de Waddenzee. We zouden de trap toch al plaatsen en schuiven die nu zodanig op, dat deze mooi in het verlengde van de straat komt te liggen.'' Het gemaalgebouw krijgt een maatschappelijk verantwoorde functie. De stichting gaat vanuit het beeldbepalende gebouw activiteiten en excursies organiseren.