HHNK slaat een gat in de dijk

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > HHNK slaat een gat in de dijk

HHNK slaat een gat in de dijk

Dit item is verlopen op 18-01-2017.

Een ongebruikelijk gezicht! De Waddenzeedijk is ter hoogte van Gemaal Prins Hendrik tijdelijk afgegraven om de oude uitstroomconstructie te vervangen. Op donderdag 2 juni kwamen omwonenden kijken bij de nieuwbouw van Gemaal Prins Hendrik op Texel.

Versterking Waddenzeedijk
Het uit 1958 daterende Gemaal Prins Hendrik ter hoogte van de kruising van de Amaliaweg en De Rede is de eerste in een serie van vier gemalen op Texel die het hoogheemraadschap de komende jaren vervangt. De andere drie zijn De Schans, Dijkmanshuizen en het gemaal bij De Cocksdorp. De vervanging van deze drie gemalen maakt deel uit van het project Versterking van de Waddenzeedijk.

Toekomst
De gemalen op Texel zorgen al bijna zestig jaar voor een juiste waterstand in de polders. Zo bemaalt Gemaal Prins Hendrik de Prins Hendrikpolder. Inmiddels zijn de installaties van het gemaal verouderd waardoor betrouwbare bemaling voor de nabije toekomst niet meer gegarandeerd is. Het oude gemaal wordt daarom vervangen. Vanaf 15 april tot oktober 2016 is de fietsroute buitendijks niet meer toegankelijk. Fietsers kunnen binnendijks om het werk heen. Borden geven de stremmingen en omleidingen gedurende de bouwtijd aan.