Dinsdag 5 september inloopbijeenkomst Zeedijk 't Horntje

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Dinsdag 5 september inloopbijeenkomst Zeedijk 't Horntje

Dinsdag 5 september inloopbijeenkomst Zeedijk 't Horntje

In juni 2017 maakten we bekend dat het NIOZ binnendijks komt te liggen. De dijk die voor het NIOZ langs loopt hebben we omgedoopt tot Zeedijk 't Horntje. Op dinsdag 5 september organiseren we een inloopbijeenkomst waar we uw vragen over het project graag beantwoorden en u informeren over het plan en de planning.

Inloopbijeenkomst
De inloopbijeenkomst vindt plaats in de foyer van het NIOZ, van 17.00 tot 20.00. U kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt. In het NIOZ staan borden met informatie over de werkzaamheden en er lopen medewerkers rond die uw vragen kunnen beantwoorden.

Afgelopen proces
Het NIOZ ligt buitendijks, alleen de voorlandkering van deze polder beschermde het instituut tegen de Waddenzee. Tijdens de ontwikkeling van de plannen van het hoogheemraadschap voor de versterking van de Waddenzeedijk, stelde het NIOZ voor om deze te verleggen naar de zeedijk, zodat ook het instituut binnendijks komt te liggen. Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap heeft het NIOZ zes maanden de tijd gegeven om voor sectie 10 van de Waddenzeedijk op Texel een realiseerbaar alternatief te ontwikkelen voor de aanpak zoals vastgelegd in het projectplan Waddenzeedijk Texel. Met realiseerbaar werd bedoeld technisch haalbaar, vergunbaar en financieel gedekt. In intensieve samenwerking tussen HHNK en het NIOZ is dit alternatieve plan vervolgens uitgewerkt naar een definitief voorontwerp

Werkzaamheden dijkversterking Waddenzeedijk Texel
Dit besluit maakt onderdeel uit van de versterking Waddenzeedijk Texel. In het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma versterkt het hoogheemraadschap 17 km dijk en worden er drie gemalen vernieuwd. Het werk is al gestart. Voor de versterking Zeedijk 't Horntje moet een aparte procedure opgestart worden. Naar verwachting is eind 2019 de dijk veilig en kunnen Texelaars ook in de toekomst blijven wonen, werken en recreëren op dit eiland.