Dijkversterking houdt rekening met natuur

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Dijkversterking houdt rekening met natuur

Dijkversterking houdt rekening met natuur

Deze weken arriveren de vogels weer op Texel en zoeken een plek om te broeden. Dit jaar vindt de dijkversterking voor droge voeten op Texel ook plaats langs de natuurgebieden Wagejot en Utopia. Vooral de grote sterns letten op dat ze hun nest op een rustige plek maken. Vooraf heeft het hoogheemraadschap samen met diverse natuurorganisaties bedacht hoe de dijkversterking en natuur gecombineerd kunnen worden. Bij de indeling en planning van de werkzaamheden is rekening gehouden met voldoende leef- en broedgebied voor alle beschermde soorten. Deze week kwam het dringende verzoek om de grote sterns bij Wagejot niet de verstoren en het werk uit te stellen. Hoe graag we dat ook zouden willen, het lukt niet. Voor 1 september moet hier het werk klaar zijn, omdat er niet tegelijkertijd gewerkt mag worden bij de verschillende natuurgebieden en niet in het stormseizoen. Combinatie Tessel heeft elke dag keihard nodig voor de uitvoering.

Op Texel werd door sommigen zorg uitgesproken over een mogelijke verstoring van broedende sterns als gevolg van werkzaamheden aan de dijk. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Combinatie Tessel hebben nogmaals bekeken of de werkzaamheden bij Wagejot na het broedseizoen uitgevoerd kunnen worden.

Complexe situatie

De belangrijkste broedgebieden voor grote sterns op Texel zijn Wagejot en Utopia. Langs beide natuurgebieden wordt dit jaar de dijk versterkt. Vanwege de omvang van het totale werk en de beschermde soorten en gebieden, is het een hele puzzel geweest om het werk op de natuur af te stemmen. Complicerende factor is dat veel werkzaamheden alleen buiten het stormseizoen (van 15 oktober tot 15 april) uitgevoerd mogen worden. Het is niet mogelijk gebleken beide broedgebieden van de grote sterns met rust te laten tot na het broedseizoen. Er wordt tot 1 augustus alleen gewerkt nabij Wagejot, waarbij Utopia dus ongemoeid wordt gelaten. Dit laatste blijkt te werken: op dit moment (25 april) waren er al ongeveer 1500 grote sterns op het eiland, waarvan de meesten bij Utopia, meer dan vorig jaar rond dit tijdstip.

Natuurorganisaties betrokken

Texel is een kwetsbaar gebied met veel beschermde gebieden, flora en fauna. De dijkversterking ligt midden tussen de Waddenzee en de direct landinwaarts liggende natuurgebieden. Daarom zijn vanaf het begin alle natuurpartijen betrokken om het hoogheemraadschap te adviseren. In de werkgroep zaten Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, IVN, Vogelwerkgroep Texel, Vereniging Landschapszorg Texel, Waddenvereniging en het NIOZ. Dit advies is overgenomen in de natuurvergunning en soortenontheffing van de Provincie Noord-Holland

Opnieuw getoetst

Vanwege de zorg om de grote sterns heeft de handhaver van de provincie Noord-Holland deze week de ontheffing opnieuw tegen het licht gehouden. Geconstateerd is dat de ontheffing terecht is verleend, dat het werk volgens vergunning wordt uitgevoerd. Het hoogheemraadschap en Combinatie Tessel doen erg hun best om hinder voor de natuur te beperken en de dijk voor eind 2019 veilig te maken.