Binnenkort start het monitoringsonderzoek naar stuifzand Prins Hendrikzanddijk

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Binnenkort start het monitoringsonderzoek naar stuifzand Prins Hendrikzanddijk

Binnenkort start het monitoringsonderzoek naar stuifzand Prins Hendrikzanddijk

Dit item is verlopen op 12-07-2017.

In 2018 starten we met de aanleg van de Prins Hendrikzanddijk. De Prins Hendrikzanddijk versterken we met zand. Voordat wij beginnen met de uitvoering van het project willen we zo goed als mogelijk in kaart brengen welke effecten we daarvan kunnen verwachten.

In het contract leggen we de aannemer maatregelen op om stuifzand zoveel als mogelijk te voorkomen. Dat zijn maatregelen als het plaatsen van stuifschermen, het spuiten van papierpulp tijdens de aanleg en het planten van helm. Ook wordt in de vormgeving van de versterking ingespeeld op het tegengaan van stuifzand: tussen de dijk en het duin ervoor is een 'dalletje' dat ook zand zal opvangen. Als we straks een aannemer selecteren, is het zoveel mogelijk voorkomen van overlast één van de selectiecriteria. Daarmee benutten we dus ook de kennis van de markt, waar veel ervaring zit in aanleg.


Monitoringsprogramma
De verwachting is dat er weinig verstuiving optreedt. Hiervoor nemen we maatregelen. Om de situatie goed te meten hebben we een uitgebreid monitoringsprogramma opgezet. Dit start binnenkort door middel van een zogenaamde 0-meting. Met de 0-meting wordt de huidige situatie vastgelegd, zodat straks tijdens het werk goed in beeld is of hier veranderingen in plaatsvinden. Monitoring vindt plaats met 'zandvangers'. Dit zijn verticale pvc pijpen die het zand uit de lucht opvangen.

Prins Hendrikzanddijk
Met de Prins Hendrikzanddijk krijgt Texel er een bijzonder stuk land bij: een zandig, dynamisch gebied. We sparen Texel, behouden landbouwgrond, en zorgen er tegelijkertijd voor dat we met natuur Texel weer veilig maken. Dit doen we niet alleen, maar samen met de gemeente Texel, provincie Noord-Holland, het Waddenfonds en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het gebied is en blijft Natura 2000-gebied, daar houden we rekening mee. Om van dit bijzondere gebied te genieten komt er een wandelpad met een uitzichtpunt bij Ceres en bovenop de twee gemalen komen bankjes. Daarnaast zorgen we er samen met bestuurders van de gemeente en provincie voor dat we een fietspad kunnen realiseren. In 2018 start de uitvoering. De werkzaamheden duren ongeveer 1,5 jaar.

Meer informatie over het project Prins Hendrikzanddijk vind u op deze website.