Bestuurders gaan strijd aan tegen het stromende water

Home > Waddenzeedijk Texel > Actueel > Bestuurders gaan strijd aan tegen het stromende water

Bestuurders gaan strijd aan tegen het stromende water

Dit item is verlopen op 18-01-2017.

Gisteren gaven Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland, gemeente Texel, Hoogwaterbeschermingsprogramma en Combinatie Tessel in het scheepsdok in Oudeschild het startsein voor de versterking van de Waddenzeedijk Texel. Gezamenlijk gingen de bestuurders de strijd aan tegen het water en beschermden zij de 50 genodigden. De dijk is op verschillende plaatsen niet veilig genoeg en drie gemalen zijn aan vervanging toe. De aannemer is al begonnen met voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot en met 2019.

Het motto van het startevent was de strijd tegen het water, sterke dijken, sterke verhalen. Tijdens de sterke verhalen van de bestuurders stroomde het scheepsdok vol met water en kregen de gasten natte voeten. Het bijzondere aan de sterke verhalen was dat iedereen blij was dat de werkzaamheden van start gaan en dat de dijk belangrijk is voor Texel. De gemeente gaf aan dat de noodzaak om de dijk te versterken niet ter discussie stond, iedereen op Texel weet dat een goede en stevige dijk van belang is. De provincie combineerde in zijn verhaal de versterking aan kansen voor natuur en recreatie. Het programma gaf aan dat de dijk veilig moet zijn, maar dat veilig werken ook een uitgangspunt is. En de aannemer vindt het belangrijk dat er zoveel als mogelijk samengewerkt moet worden met de omgeving, de eigenheid van Texel moet terugkomen, waar dan ook. Vervolgens stopten, dankzij eendrachtige samenwerking, hoogheemraad Kees Stam, beleidsadviseur provincie Peter Boon (vervanger van gedeputeerde Cees Loggen), locoburgemeester Eric Hercules, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma Roeland Hillen en directeur Combinatie Tessel Maar van Oord het stromende water. Hiermee benadrukten zij de samenwerking die nodig is om een dijk te versterken en gaven zij symbolisch het startsein aan de aannemer om aan de slag te gaan. "We staan hier midden op het dok, op de grens van water naar land, waar je de dijk ziet liggen; de ideale locatie voor de start van deze werkzaamheden. Om de hinder voor de omgeving te beperken gaat de aannemer het werk zoveel als mogelijk aanvoeren via het water, zoals hier in de haven van Oudeschild. Over sterke verhalen gesproken, zojuist kwam ik erachter dat ik twee verschillende laarzen mee heb genomen. Ik heb snel een ander paar aangedaan. Dit staat wat mij betreft symbool voor de werkzaamheden hier. Ondanks goede en jarenlange voorbereiding komen we tijdens deze werkzaamheden voor onverwachte zaken te staan. Dit vraagt om flexibiliteit, maar ik weet zeker dat we dit samen gaan oplossen", aldus hoogheemraad Kees Stam.

Beschermen

De Waddenzeedijk op Texel is op verschillende plaatsen niet veilig genoeg en drie gemalen zijn aan vervanging toe. Om Texel en de ruim 13.000 Tesselaars in de toekomst te beschermen tegen hoogwater vanuit de Waddenzee versterkt Combinatie Tessel 14 kilometer dijk. Ook vernieuwt de aannemer de gemalen De Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland. De versterking maakt onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, dat de komende jaren in heel Nederland ruim 1100 kilometer aan dijken versterkt. De aannemer is al begonnen met voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot en met 2019.

Uitvoering in 3 jaar, eiland niet op slot

Een dijk versterk je niet alleen. Dat doe je samen met de omgeving. Denk aan de verplaatsing van de dijktrap bij De Cocksdorp, waarmee het hoogheemraadschap de wens heeft gehonoreerd van de omgeving om deze te plaatsen in de zichtlijn van het dorp. Om het leven op Texel zo min mogelijk te verstoren, wordt gefaseerd gewerkt in plaats van overal tegelijk. Het werk wordt niet afgesloten, belangstellenden kunnen vanaf najaar 2017 komen kijken naar het werk. Rondleidingen, uitkijkpunten, gastlessen op scholen, informatie voor recreanten op maat. Houd de website www.hhnk.nl/waddenzeedijk in de gaten voor meer informatie.

Zanddijk volgt nog

Voor de versterking van de 3 kilometer lange Prins Hendrikdijk wordt een apart plan gemaakt. Hier geen versterking met klei maar een innovatieve versterking van zand aan de buitenkant van de dijk. Naar verwachting gaan de plannen begin 2017 ter inzage en starten de werkzaamheden in 2018.