Actueel

Actueel

 • Primeur! Morgen dijkprofiel wierdijk in Kaap Skil

  (19-05-2017)

  Zaterdag 20 mei in Museum Kaap Skil op Texel is het lakprofiel wierdijk vanaf 13:00 uur te zien! Het is gelukt om een deel uit de dijk te halen en te bewerken zodat hij te bezichtigen is. De resten van de wierdijk zijn ook nog te zien in de dijk zelf bij gemaal De Schans, zoals hier op de foto. Een archeoloog vertelt daar ter plekke meer over deze bijzondere vondst.

 • Unieke vondst in hart van de dijk: Wierriem uit 1550-1730 bij gemaal De Schans

  (10-05-2017)

  Kom donderdag 11 mei langs en archeologen Michiel Bartels en Sander Gerritsen vertellen u er meer over!

  De werkzaamheden bij gemaal De Schans zijn in volle gang. Combinatie Tessel graaft in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de Waddenzeedijk af om de uitstroomconstructie van het nieuwe gemaal te maken. En tijdens het afgraven stuitte de aannemer op een wierriem uit de 16e t/m 18e eeuw. Deze bijzondere vondst laten we graag aan u zien! Een unieke kans om het werk van dichtbij te bekijken en even terug te gaan in de tijd. Donderdag 11 mei 2017 tussen 16.00 en 20.00 uur nemen archeologen Michiel Bartels en Sander Gerritsen u mee in het verhaal van de eeuwenoude wierriem. U bent van harte welkom.

 • Kinderen Oudeschild voorbereidt op uitvoering Versterking Waddenzeedijk

  (07-04-2017)

  Op woensdag 5 april gaven HHNK en Combinatie Tessel een gastles op OBS De Bruinvis in Oudeschild. Vanaf 15 april gaan de werkzaamheden in Oudeschild van start en daar willen we de kinderen zo goed mogelijk op voorbereiden. Deze kinderen moeten iedere dag van huis naar hun school in Oudeschild. Wij vinden het daarom belangrijk om ze bij te praten over de werkzaamheden en ze te vertellen hoe ze veilig langs het bouwterrein of voertuigen kunnen lopen of fietsen. De gastles in Oudeschild was de eerste, we benaderen alle scholen op Texel.

 • Hoge waterstanden verwacht

  (12-01-2017)

  De noordwesterstorm die morgenmiddag en –avond over het westen van ons land raast, zal gepaard gaan met hogere waterstanden. Noordwestenwind, springtij en vloed zullen morgenavond bij Den Helder een waterstand van 2,18 boven NAP geven

  De storm wordt veroorzaakt door een koudefront. Tijdens de storm (kracht 7, oplopend tot 9) verwachten meteorologen windstoten van boven de 100 km/u. In de nacht neemt de storm af, maar blijft in het kustgebied nog steeds onstuimig. Dit weekend volgen sneeuw en vorst.

 • Waterkamer met VR brillen nieuw in Kaap Skil

  (19-12-2016)

  Met de bevestiging van het bordje 'Waterkamer' openden museummanager Corina Hordijk van Kaap Skil en bestuurder Kees Stam van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) vanmorgen de nieuwe expositieruimte van het museum. De ruimte is onderdeel van de educatieve samenwerking tussen beide organisaties. Doel is het waterbewustzijn van de bezoekers op een boeiende en interactieve manier te verhogen.

 • Binnenkort start het monitoringsonderzoek naar stuifzand Prins Hendrikzanddijk

  (07-11-2016)

  In 2018 starten we met de aanleg van de Prins Hendrikzanddijk. De Prins Hendrikzanddijk versterken we met zand. Voordat wij beginnen met de uitvoering van het project willen we zo goed als mogelijk in kaart brengen welke effecten we daarvan kunnen verwachten.

 • Bijzondere stoeptegels op Texel

  (10-10-2016)

  Afgelopen maandag legden 28 leerlingen van groep 7/8 van De Bruinvisschool in Oudeschild samen met bestuurder Kees Stam van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een bijzondere stoeptegel neer bij de dijk in Oudeschild. Vanaf deze week zwemmen op elf plekken op Texel vissen op de stoep. Met dit beeld van een aquarium waarin ook mensen onder water staan, wil het hoogheemraadschap het nut en de noodzaak laten zien voor sterke dijken op het eiland.

 • We zijn van start!

  (06-10-2016)

  Nadat we het project hebben gegund aan aannemer Combinatie Tessel en hij voorbereidend onderzoek heeft uitgevoerd, is de aannemer nu buiten aan het werk. En dat heeft luchtfotograaf Ton Segers voor ons gefotografeerd.

 • Projectplan verplaatsing gemaal De Schans vastgesteld

  (30-09-2016)

  Op 21 september 2016 heeft het College van Hoofdingelanden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het Projectplan verplaatsing gemaal De Schans vastgesteld. Gemaal de Schans wordt verplaatst naar een locatie circa 150 meter ten westen van de huidige locatie, gelegen aan de Redoute ten zuidwesten van Oudeschild.

 • Ontwerpprojectplan gemaal Eijerland ter inzage

  (12-09-2016)

  Vanaf vrijdag 9 september ligt het ontwerpprojectplan voor Gemaal Eijerland ter inzage. Alle documenten die hierbij horen, kunt u na een klik op deze link bekijken.

 • Bestuurders gaan strijd aan tegen het stromende water

  (25-08-2016)

  Gisteren gaven Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, provincie Noord-Holland, gemeente Texel, Hoogwaterbeschermingsprogramma en Combinatie Tessel in het scheepsdok in Oudeschild het startsein voor de versterking van de Waddenzeedijk Texel. Gezamenlijk gingen de bestuurders de strijd aan tegen het water en beschermden zij de 50 genodigden. De dijk is op verschillende plaatsen niet veilig genoeg en drie gemalen zijn aan vervanging toe. De aannemer is al begonnen met voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden duren tot en met 2019.

 • HHNK slaat een gat in de dijk

  (02-06-2016)

  Een ongebruikelijk gezicht! De Waddenzeedijk is ter hoogte van Gemaal Prins Hendrik tijdelijk afgegraven om de oude uitstroomconstructie te vervangen. Op donderdag 2 juni kwamen omwonenden kijken bij de nieuwbouw van Gemaal Prins Hendrik op Texel.

 • Omleidingsroutes gemaal Prins Hendrik vanaf 4 april 2016

  (31-03-2016)

  De werkzaamheden van gemaal Prins Hendrik zijn in volle gang. Vanaf maandag 4 april stellen we een omleidingsroute in.

  De Rede
  Vanaf 4 april tot en met 10 juni 2016 is De Rede niet toegankelijk voor alle soorten verkeer. We geven daar de omleiding met borden aan. Er staan draaihekken die door de aannemer open worden gezet als de werkzaamheden dat toelaten. Dit betekent dat fietsers wel over De Rede kunnen fietsen als de werkzaamheden dat toelaten. De Rede is altijd toegankelijk voor bewoners en bestemmingsverkeer.

  Fietsen over de dijk
  Vanaf 4 april tot en met 30 september 2016 kunnen fietsers niet meer over de buitenzijde van de dijk fietsen, vanwege de werkzaamheden aan het gemaal. We geven daar de omleiding met borden aan.

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Combinatie Tessel ondertekenen contract

  (16-03-2016)

  Op woensdag 16 maart 2016 ondertekenden directeur Joost de Ruig van het hoogheemraadschap en directeuren Hendrik Postma, Marc Euser en Jan de Boer van Combinatie Tessel het contract voor de versterking van de Waddenzeedijk Texel. Met de ondertekening van het contract hebben we de basis gelegd voor een lange en intensieve samenwerking. Daarbij liet de Combinatie Tessel weten dat ze 'de aanbesteding als zeer professioneel hadden ervaren en dat er mede daardoor nu een stevig fundament ligt voor een goede samenwerking en een succesvol project.' De uitvoering van het project begint nog dit jaar en wordt in 2019 afgerond.

 • Subsidie project Waddenzeedijk Texel overhandigd

  (08-03-2016)

  Woensdagmiddag 24 februari heeft Roeland Hillen, programmadirecteur van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma, de subsidie voor de versterking van de Waddenzeedijk Texel overhandigd aan Kees Stam, portefeuillehouder Waterveiligheid bij HHNK. Hiermee is de financiering van dit project gegarandeerd.

  Binnen het project Waddenzeedijk Texel wordt 13,8 km Waddenzeedijk versterkt. Daarnaast worden diverse waterstaatkundige kunstwerken - waaronder drie gemalen - vervangen. Het werk is voor een aanneemsom van € 70 miljoen gegund aan de combinatie Tessel met als hoofdaannemer Boskalis. De eerste versterkingswerkzaamheden beginnen naar verwachting na de zomer van 2016 en alle werkzaamheden resulteren eind 2019 in een veilige dijk.

 • Hoogste punt gemaal Prins Hendrik bereikt

  (29-02-2016)

  Op donderdag 25 februari jl. bereikten de werkzaamheden van het nieuwe gemaal het hoogste punt. Samen met medewerkers van het hoogheemraadschap, aannemer Friso Civiel en direct omwonenden werd de gevel onthuld. Het oude gemaal blijft tot half april 2016 in gebruik en wordt pas gesloopt als het nieuwe gemaal werkt. Zo blijft de werking van de waterhuishouding in het gebied gegarandeerd. Het nieuwe gemaal is ontworpen door Greiner Van Goor Huijten Architecten BV in Amsterdam en krijgt een transparant uiterlijk wat past in de omgeving.

 • Dijkversterking Waddenzeedijk Texel gegund aan Combinatie Tessel

  (24-02-2016)

  Nog dit jaar starten de werkzaamheden aan de Waddenzeedijk op Texel. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gunt vandaag woensdag 24 februari de opdracht voor de dijkversterking aan ‘Combinatie Tessel’, bestaande uit Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en VolkerWessels onderneming KWS Infra. Met het contract is een aanneemsom van EUR 70 miljoen gemoeid.

  Het project omvat het ontwerpen en realiseren van de versterking van 14 kilometer Waddenzeedijk en de nieuwbouw van onder andere drie gemalen. De werkzaamheden worden in de periode 2016-2019 uitgevoerd.

  De Waddenzeedijk op Texel is op verschillende plaatsen niet veilig genoeg. In totaal versterkt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op Texel ongeveer 17 kilometer dijk. De 3 kilometer Prins Hendrikdijk wordt apart aanbesteed. Zo zorgen we ervoor dat Texel in de toekomst weer goed is beschermd tegen hoogwater vanuit de Waddenzee en dat Tesselaars veilig kunnen blijven wonen, werken en recreëren op hun eiland.

 • Ter inzagelegging plannen Versterking Waddenzeedijk Texel

  (09-02-2016)

  Vanaf dinsdag 9 februari liggen de plannen voor de aanstaande dijkversterking voor de laatste keer ter inzage. In 2015 lagen de ontwerpplannen van mei t/m juni ter inzage, daarna zijn de plannen definitief gemaakt. Deze definitieve planproducten warenvanaf 9 februari tot en met 21 maart 2016 voor iedereen inzichtelijk.

  De plannen die ter visie liggen hebben betrekking op de secties 1 tot en met 8, sectie 10 en drie gemalen: De Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland. Voor sectie 9, de Prins Hendrikzanddijk, volgt de inspraakperiode later.

 • Omgevingsvergunning Gemaal De Schans ligt ter inzage

  (08-12-2015)

  Vanaf dinsdag 8 december ligt de omgevingsvergunning voor de verplaatsing van Gemaal De Schans ter inzage. Documenten zoals de beschrijving van de opdracht, archeologisch onderzoek en onderbouwingen kunt u onderaan dit bericht downloaden.

  De versterking van de Waddenzeedijk spitst zich toe op tien secties en drie gemalen, waaronder gemaal De Schans. Gemaal de Schans, gelegen in sectie 8, wordt vervangen. Vervanging vindt plaats door sloop van het huidige gemaal en nieuwbouw circa 150 meter ten westen van de huidige locatie.

 • Vervanging gemaal in Prins Hendrikpolder gestart

  (11-09-2015)

  Deze week is de aannemer gestart met de werkzaamheden voor de vervanging van het gemaal in de Prins Hendrikpolder.

  Eerste van vier
  Het uit 1958 daterende gemaal bij de kruising van de Amaliaweg en De Rede is de eerste in een serie van vier gemalen op Texel die de komende jaren worden vervangen. De andere drie zijn De Schans, Dijkmanshuizen en het gemaal bij De Cocksdorp. Deze drie gemalen maken deel uit van het project Versterking van de Waddenzeedijk, waarvan de uitvoering eind 2016 start.

 • Inspraakperiode voorbij

  (19-05-2015)

  Van 20 mei tot en met 30 juni 2015 lagen de plannen voor het project Versterking Waddenzeedijk Texel ter visie. Belanghebbenden konden in deze periode een zienswijze indienen. De plannen die ter visie lagen hadden betrekking op de secties 1 tot en met 8, sectie 10 en drie gemalen: De Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland. Voor sectie 9, de Prins HendrikZANDdijk, volgt de inspraakperiode later. Er is extra tijd nodig op om deze plannen af te ronden. Op deze pagina kunt u meer lezen over de Prins HendrikZANDdijk.