Actueel

Actueel

Woont u op Texel of bent u op een andere manier betrokken bij dit gebied? Via deze nieuwspagina blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de dijkversterking. Wilt u in het vervolg onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via deze link.

Iedere woensdag tussen 13.30 en 14.30 uur bent u van harte welkom bij ons inloopspreekuur in de bouwkeet. Het adres van de bouwkeet is IJsdijk 7 in Oudeschild.

Wilt u een keer mee met een rondleiding door het gebied? We hebben nu paar maanden een winterstop ingelast, maar vanaf 19 april 2019 (paaszaterdag) starten de rondleidingen weer.

 • Texel veilig voor stormseizoen

  (15-10-2019)

  Bestuurders en leerlingen De Bruinvis markeren 'dijk veilig' met planten helmgras

  Texel veilig voor stormseizoen

  Nadat de samenwerkingspartners (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogwaterbeschermingsprogramma, gemeente Texel, Combinatie Tessel, Jan De Nul en NIOZ) samen met leerlingen van basisschool De Bruinvis het laatste helmgras plantten op Zeedijk 't Horntje, verklaarde dijkgraaf Luc Kohsiek maandag 14 oktober Texel veilig. De Waddenzee- en de Prins Hendrikzanddijk zijn de komende decennia weer veilig voor stormen. Drie jaar lang werd er gewerkt aan deze dijken.

 • HHNK draagt oude gemaal Eijerland over aan Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp

  (19-09-2019)

  Het oude gemaal Eijerland in de Cockdorp op Texel (bouwjaar 1933) heeft tot en met 2018 dienstgedaan om het polderwater af te voeren. Als onderdeel van de dijkversterking Waddenzeedijk is in 2018 iets zuidelijker een nieuw gemaal gebouwd. Het oude gemaal heeft daarmee haar oorspronkelijke functie verloren. Vanwege de cultuurhistorische waarde is het gebouw op 17 september door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) symbolisch overgedragen aan Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp.

 • Fanatiek en creatief Dijkenduel op Texel

  (25-06-2019)

  Vrijdagochtend gingen, op het festivalterrein van Waves (op het strand bij Paal 17 op Texel), zo'n 65 leerlingen uit de derde klas (HAVO en VWO) van OSG de Hogeberg het Dijkenduel aan.

  De leerlingen kregen voorafgaand aan het Dijkenduel een gastles op school. Vrijdagochtend brachten ze in de praktijk wat ze hebben geleerd en bouwden ze hun eigen waterkering met zelf meegebracht materiaal, zoals bijvoorbeeld aluminiumfolie, satéprikkers, plastic zeil en plastic zakjes (zandzakken). Het winnende team bestond uit twee dames. Zij bekleedden hun dijk onder andere met zelf meegebrachte klei en steen waardoor deze het langste stand houdt tegen de opkomende vloed. De dames mogen als prijs mee met aannemer Combinatie Tessel om een kijkje te nemen bij de versterking van de Waddenzeedijk op Texel.

  Jongeren zijn zich er vaak niet van bewust dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt en dat we ons met dijken beschermen tegen water. Nederland is goed beschermd en toch kwetsbaar. Maar liefst 60 procent van Nederland kan overstromen.

  Door op een sportieve en educatieve manier uit te leggen hoe de bescherming tegen het water 'werkt', willen we jongeren bewust maken van het leven onder de zeespiegel en hen interesseren voor het werken in de waterwereld.

 • HHNK gaat dit najaar het kunstwerk ‘In veilige handen’ plaatsen

  (16-05-2019)

  OSG-scholieren hebben gestemd, dit kunstwerk voelt als thuiskomen

  ‘In veilige handen’ van kunstenaarsduo Maree Blok en Bas Lugthart wordt ter herinnering aan de dijkversterking door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier traditiegetrouw nagelaten aan Texel. HHNK liet zich hiervoor succesvol adviseren door leerlingen van de OSG De Hogeberg. Ze stemden voor dit bijzondere kunstwerk omdat het past bij Texel. Beeldend kunstenaars Blok en Lugthart zijn verheugd dit bijzondere werk aan hun omvangrijke oeuvre toe te kunnen voegen.

 • 1e schapen op de dijk en gezamenlijke proef HHNK, pachters en LTO

  (10-05-2019)

  De dijk door Oudeschild is in 2017 en 2018 versterkt. Na het versterken is er nieuw gras ingezaaid. Normaal gesproken mogen de schapen na 2 à 3 jaar weer terug op de dijk omdat het gras zich moet ontwikkelen tot een erosiebestendige grasmat. HHNK, pachters en LTO houden op 3 locaties langs de dijk een proef om te kijken naar de mogelijkheden om de schapen eerder op de dijk te laten. Op een deel van de dijk grazen de schapen en op een naastgelegen deel, wordt het gras machinaal gemaaid. De proef duurt 3 jaar. Tijdens de proef wordt door een onafhankelijk bureau de grasdichtheid, worteldichtheid en de lengte van de wortel gemeten.

 • Natuureiland Texel 2019

  (19-04-2019)

  Planning werkzaamheden flinke puzzel

  AANDACHT VOOR NATUUR BIJ DIJKVERSTERKING

  Vanaf de TESO-boot is al goed te zien dat de aanblik van Texel is veranderd. Ter hoogte van de Prins Hendrikpolder waaien blonde duinen. Duinen aan de oostkant? Inderdaad. In opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt de kust daar op een bijzondere manier versterkt: met een zandige dijk en een kwelder- en duingebied. Daarvoor was maar liefst vijf miljoen kubieke meter zand nodig.

 • Rondleidingen op Texel weer van start!

  (16-04-2019)

  Op zaterdag 20 april is het zo ver, dan starten de rondleidingen op Texel langs het werk van de projecten Waddenzeedijk en Prins Hendrikzanddijk weer.

  Van april tot en met oktober zijn er rondleidingen; een uitgelezen kans om het dijkenwerk op Texel van dichtbij te bekijken. Tijdens de rondleiding van een uur geeft onze gids uitleg over het werk aan de dijk op Texel. Reserveren voor een rondleiding kan via deze webpagina.

  De rondleidingen vertrekken op de volgende momenten:

  Zaterdagochtend 9.30 uur vanaf de speeltuin van de jachthaven in Oudeschild
  Dinsdagavond 19.00 uur (even weken) vanaf de dijkopgang bij de kruising Rede en Redoute (Ceres)
  Dinsdagavond 19.00 uur (oneven weken) vanaf de parkeerplekken bij het NIOZ

 • Opening zomerseizoen en update werkzaamheden

  (18-03-2019)

   De werkzaamheden aan de Waddenzeedijk zijn in volle gang. De planning is om dit project oktober 2019 op te leveren. Daarmee is de waterveiligheid voor de Texelaars en het eiland Texel voor lange tijd gegarandeerd. Voordat we zover zijn moet er nog wel het een en ander gebeuren. Op 15 april eindigt het stormseizoen en begint het zomerseizoen. Dan mag er weer volop aan de dijk gewerkt worden. 

 • Drie kunstenaars geselecteerd voor herinnering aan dijkversterking

  (15-03-2019)

  Het hoogheemraadschap en S.E.A. Texel gaan samenwerken aan een kunstwerk dat ter herinnering aan de dijkversterking geplaatst zal worden in de buurt van de TESO haven. Zo wordt het werken aan waterveiligheid op Texel blijvend gemarkeerd.

 • Gemalen op Texel vernieuwd

  (20-12-2018)

  De gemalen Prins Hendrik, de Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland aan de Waddenzeekant van Texel voldeden niet meer aan de (veiligheids)eisen die gesteld worden aan het moderne waterbeheer en zijn daarom vernieuwd en gemoderniseerd. Het gemaal Prins Hendrik is vooruitlopend op de dijkversterking vervangen. De andere drie gemalen zijn in combinatie met de versterking van de Waddenzeedijk Texel aangepakt.  

 • Monument Dijt teruggeplaatst in Oosterend

  (22-11-2018)

  Woensdag 21 november was er een feestje voor de inwoners van Oosterend. Aannemer Combinatie Tessel heeft het deel van de dijk bij Oosterend klaar en gaf het symbolisch terug aan de omgeving en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Nu de dijk hier weer veilig is, kon het monument Dijt worden teruggeplaatst. Onder toeziend ook van bewoners en betrokkenen werd het monument door de heren Dijt, van Hoven en Trap onthuld.

 • Artikel STOHA bulletin

  (20-11-2018)

  Afgelopen zomer verscheen in het STOHA (Stichting Oud HTS-Studenten Alkmaar) bulletin een artikel over de versterking van de Waddenzeedijk. Het artikel is hieronder te downloaden.

 • Innovatief asfalttransport

  (07-11-2018)

  Hoe krijg je dagelijks 740 ton asfalt op een eiland zonder de veerdienst te veel te belasten? Dat zie je in dit filmpje.

 • Negende Nationaal Deltacongres 2018

  (02-11-2018)

  Donderdag 1 november vond het Nationaal Deltacongres plaats in de IJsselhallen in Zwolle.

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Combinatie Tessel sluiten open seizoen 2018 af

  (10-10-2018)

  Het stormseizoen nadert

  Het stormseizoen komt eraan en dit betekent dat de Waddenzeedijk veilig moet zijn voor 15 oktober. De versterkingswerkzaamheden aan de buitenzijde van de dijk worden stilgelegd. Hier mag namelijk alleen in het zogenaamde 'open seizoen' gewerkt worden. Op dinsdag 9 oktober vierde bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Kees Stam samen met burgemeester Michiel Uitdehaag en directeur Jan Hogeweg van Combinatie Tessel het einde van het open seizoen 2018 van de dijkversterking aan de Waddenzeedijk. Dit deden zij met het openen van het gebouw van gemaal Dijkmanshuizen en het inzaaien van gras bij het gemaal.

 • Succesvolle Dag van de Dijk

  (28-09-2018)

  Zaterdag 15 september vond op Texel een succesvolle editie van de Dag van de Dijk plaats. Dit om extra aandacht te geven aan het feit dat wij als waterschap zorgen voor veilige dijken, kades en duinen. Op acht verschillende locaties op het eiland ervoeren 250 bezoekers het oer-Hollandse dijkwerk. Onze collega's gaven uitleg over de uitvoering van de dijkversterkingen langs de Waddenzee- en Prins Hendrikzanddijk. Kinderen konden onder andere schatgraven, op de foto als dijkenbouwer en de strijd met elkaar aangaan aan de watertafel.

 • Projectplan Zeedijk 't Horntje (Texel) vastgesteld en goedgekeurd

  (24-09-2018)

  Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt mede namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) bekend dat GS op 19 september 2018, op grond van artikel 5.7 Waterwet, goedkeuring hebben verleend aan het projectplan Zeedijk 't Horntje. Dit projectplan is op 13 juni 2018 vastgesteld door het college van hoofdingelanden van het hoogheemraadschap.

 • Voorbereidende werkzaamheden voor Zeedijk 't Horntje gestart

  (07-09-2018)

  Exact een jaar nadat bestuurders van gemeente Texel, NIOZ, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de Realisatie Overeenkomst (ROK) ondertekenden waarin besloten is het NIOZ binnendijks te leggen, zijn alle afspraken tussen de partijen rond. Een uniek proces waar partijen het samen mogelijk hebben gemaakt om in plaats van de huidige primaire kering,  de huidige voorlandkering  te versterken.

 • Dag van de Dijk, zaterdag 15 september

  (05-09-2018)

  We staan er niet elke dag bij stil, maar zonder dijken zou ons land grotendeels onder water staan. Daarom zorgen de waterschappen voor veilige dijken, kades en duinen. Om dit extra aandacht te geven organiseren de waterschappen de Dag van de Dijk. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nodigt u van harte uit om op zaterdag 15 september een kijkje te nemen bij de uitvoering van de dijkversterking op Texel.

 • De Waterkamer in Kaap Skil op Texel al bezocht?

  (05-09-2018)

  Speciaal voor Open Monumentendag is op zaterdag 8 september Kaap Skil gratis te bezoeken. Een mooi moment om de waterkamer van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te bezoeken! Ook de andere ruimtes in het museum zijn een bezoekje waard.

 • Waddenzeedijk Texel Sectie 2 overgedragen aan hoogheemraadschap

  (19-07-2018)

  Sectie 2 van waddenzeedijk Texel, oftewel De Zeedijk van Eendracht, is opgeleverd en overgedragen aan het hoogheemraadschap. Het is daarmee het eerste gedeelte van het dijkversterkingsproject Waddenzeedijk Texel dat versterkt is. De dijk was niet sterk genoeg door erosie van de bekleding aan de zeezijde van de dijk. Hierdoor zou de dijkbekleding weg kunnen slaan. We hebben een nieuwe harde bekleding met daaroverheen een grasmat aangelegd. Het onderste deel van de zeezijde van de dijk is opnieuw bekleed met nieuwe stenen.

 • Kom kijken naar de vorderingen bij de dijk in De Cocksdorp

  (03-07-2018)

  Na het succes van de Instawalk van 12 juni organiseert het projectteam van Dijkversterking Waddenzeedijk Texel op verzoek nogmaals een kijkje in de dijk bij gemaal Eijerland in De Cocksdorp.

 • Neem een uniek kijkje in de dijk

  (31-05-2018)

  In de avond van 12 juni organiseren we een Instawalk op Texel; een uniek kijkje in de dijk bij gemaal Eijerland onder begeleiding van de Texelse fotograaf Justin Sinner (justinsinner.nl).

 • De werkzaamheden op de Waddenzeedijk zijn in volle gang

  (17-05-2018)

  Binnen het project Waddenzeedijk Texel wordt gewerkt aan verschillende delen van de dijk.

  Onder andere worden de gemalen  De Schans, Dijkmanshuizen en Eijerland vernieuwd omdat ze niet meer voldeden aan de waterveiligheid.

 • Waterspeelplaats De Cocksdorp geopend

  (02-05-2018)

  De Waterspeelplaats in De Cocksdorp op Texel is geopend. Stichting Waterrijke Perspectieven voor De Cocksdorp heeft op het plein in het dorp een waterspeelplaats in de vorm van Texel laten maken. Kinderen kunnen Texel onder water laten lopen, maar ook weer leegpompen. De dijken, duinen en de Hoge Berg zijn veilige hoge plekken. Wij zijn een van de sponsoren van dit initiatief en hebben een informatiepaneel bij de speeltuin geplaats. Hier staat informatie op het watersysteem, maar ook over wat HHNK doet op Texel, zoals de dijkversterking Waddenzeedijk en Prins Hendrikzanddijk.

 • Dompel je onder in de Week van Ons Water

  (01-05-2018)

  Twee keer per jaar wordt er een landelijke Week van Ons Water georganiseerd. Ook dit jaar doet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weer mee.

 • Dijkversterking houdt rekening met natuur

  (26-04-2018)

  Deze weken arriveren de vogels weer op Texel en zoeken een plek om te broeden. Dit jaar vindt de dijkversterking voor droge voeten op Texel ook plaats langs de natuurgebieden Wagejot en Utopia. Vooral de grote sterns letten op dat ze hun nest op een rustige plek maken. Vooraf heeft het hoogheemraadschap samen met diverse natuurorganisaties bedacht hoe de dijkversterking en natuur gecombineerd kunnen worden. Bij de indeling en planning van de werkzaamheden is rekening gehouden met voldoende leef- en broedgebied voor alle beschermde soorten. Deze week kwam het dringende verzoek om de grote sterns bij Wagejot niet de verstoren en het werk uit te stellen. Hoe graag we dat ook zouden willen, het lukt niet. Voor 1 september moet hier het werk klaar zijn, omdat er niet tegelijkertijd gewerkt mag worden bij de verschillende natuurgebieden en niet in het stormseizoen. Combinatie Tessel heeft elke dag keihard nodig voor de uitvoering.

 • Startsein 'open seizoen' versterking Waddenzeedijk Texel

  (23-04-2018)

  Op 15 april is het zogenaamde open seizoen voor 2018 bij de dijkversterking gestart. Het stormseizoen is voorbij en er kan weer volop verder gebouwd worden. Tijdens het stormseizoen mag er maar beperkt aan een dijk gewerkt worden. De start van het open seizoen, hebben we gevierd tijdens de plaatsing van de Witte Punt op vrijdag 20 april.

 • Rondleidingen dijkversterking Texel starten weer!

  (12-04-2018)

  Op woensdag 18 april is het zo ver, dan starten de rondleidingen op Texel langs het werk van de projecten Waddenzeedijk en Prins Hendrikzanddijk weer. Deze zijn tot 1 augustus elke woensdagavond om 19:30 uur vanaf het oude gemaalgebouwtje bij de dijk in de Cocksdorp (einde Langeveldstraat) en vanaf 1 augustus bij gemaal Prins Hendrik aan De Rede bij ‘tHorntje. Op zaterdagochtend om 09.30 uur start de rondleiding bij speeltuin van de jachthaven in Oudeschild. Tijdens dit uur geeft onze gids uitleg over het werk aan de dijk op Texel. Reserveren voor een rondleiding kan via deze webpagina.

 • Bekendmaking vaststelling Projectplan Watercompensatie Texel

  (23-03-2018)

  Op 31 januari 2018 heeft het Clusterhoofd Vergunningen van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier namens het Dagelijks Bestuur het projectplan Watercompensatie Texel vastgesteld.

 • Einde terinzagelegging plannen Zeedijk 't Horntje

  (12-01-2018)

  Donderdag 4 januari was de laatste dag van de terinzagelegging van de plannen en bijbehorende stukken van sectie 10, Zeedijk 't Horntje. We hebben één inspraakreactie ontvangen.

 • Dijkversterking gaat door in het stormseizoen

  (16-11-2017)

  In het stormseizoen, dat loopt van 15 oktober tot en met 15 april, kan bij een storm het zeewater extra hoog opstuwen tegen de Waddenzeedijk. Toch werkt Combinatie Tessel in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, veilig door aan de dijkversterking op Texel. Het omvangrijke project moet in 2019 klaar zijn. Het werk aan een dijk in het stormseizoen is niet vanzelfsprekend. Extra veiligheidsmaatregelen maken dit mogelijk.

 • Uitnodiging vieren afsluiting eerste werkseizoen Oudeschild

  (19-10-2017)

  Op woensdag 31 oktober vieren we de afronding van het eerste werkseizoen in Oudeschild, en dat vieren we graag samen met u!

 • Partijen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

  (07-09-2017)

  Op woensdag 6 september ondertekenden de bestuurders van de vier partijen een realisatieovereenkomst. Daarin staat dat het hoogheemraadschap de plannen verder afmaakt en in goed overleg met alle partijen een definitief ontwerp uitwerkt. "Een mooi voorbeeld van gebiedsgericht werken met partners waarbij we samen investeren in een mooi en waterveilig Noord-Holland": aldus hoogheemraad Kees Stam. De plannen worden na uitwerking ter inzage gelegd.

 • Dinsdag 5 september inloopbijeenkomst Zeedijk 't Horntje

  (29-08-2017)

  In juni 2017 maakten we bekend dat het NIOZ binnendijks komt te liggen. De dijk die voor het NIOZ langs loopt hebben we omgedoopt tot Zeedijk 't Horntje. Op dinsdag 5 september organiseren we een inloopbijeenkomst waar we uw vragen over het project graag beantwoorden en u informeren over het plan en de planning.

 • Texel heeft er een nieuw gemaal bij!

  (23-08-2017)

  Sinds maandag 21 augustus heeft Texel er een nieuw gemaal bij: gemaal De Schans kan pompen, de bouwkuip is verwijderd en de eerste testen zijn uitgevoerd. Door een zeer strakke planning van Combinatie Tessel is het gemaal zodanig ver gevorderd dat de pompen werken. Het gemaal wordt nu nog verder afgewerkt en de dijk weer op sterkte gebracht.

 • Werkzaamheden sectie 8 nabij Ceres

  (02-08-2017)

  Combinatie Tessel heeft opdracht gekregen van het hoogheemraadschap om de Waddenzeedijk te versterken. Aan de hand van de meest gestelde vragen informeren wij u over het werk aan de dijk bij Gemaal De Schans en strandje Ceres.

 • Vooruitblik werk aan de dijk tijdens en na de zomer

  (24-07-2017)

  De werkzaamheden aan de Waddenzeedijk zijn bijna een jaar aan de gang. Een mooi moment voor een update. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en aannemer Combinatie Tessel zijn op verschillende plaatsen langs de dijk aan het werk. Ook deze zomer gaat het werk gewoon door want het project kent geen bouwvak.

 • Hoogheemraadschap draagt gemaalgebouw over aan De Cocksdorp

  (12-07-2017)

  Het karakteristieke gebouw van gemaal Eijerland in De Cocksdorp blijft behouden. Op maandag 26 juni ondertekenden HHNK en de Stichting Waterrijke Perspectieven De Cocksdorp een intentieovereenkomst over het toekomstig beheer en onderhoud van het gemaalgebouw. Met de komst van een nieuw te bouwen gemaal Eijerland, vlakbij de huidige locatie, verliest het markante gebouw in 2019 zijn huidige functie. Combinatie Tessel versterkt in opdracht van HHNK bijna 14 km dijk en vervangt 3 gemalen, waaronder Eijerland. De stichting had eerder al aangegeven het oude gemaalgebouw te willen overnemen en nieuw leven in te blazen door het organiseren van activiteiten in en rond het gemaal.

 • Laatste damwand Waddenzeedijk Oudeschild versierd

  (22-06-2017)

  Donderdag 22 juni vierden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Combinatie Tessel samen met direct omwonenden de oplevering van de serie damwanden in het meest complexe stuk van de Versterking van de Waddenzeedijk. Dit gedeelte van de dijk in Oudeschild heeft de afgelopen maanden een flinke metamorfose ondergaan: eerst is de dijk afgegraven om het puin te verwijderen, daarna zijn damwanden geplaatst, de binnenkant van de dijk weer opgebouwd en bekleed met open steenasfalt. Samen met groep 7/8 van basisschool OBS De Bruinvis uit Oudeschild en bestuurders van betrokken partijen is, onder leiding van kunstenares Paulien Valk, symbolisch de laatste damwand versierd. Deze damwand wordt binnenkort geplaatst.

 • Dijkversterking beschermt straks Texel én het NIOZ

  (06-06-2017)

  Het NIOZ, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, komt binnendijks te liggen. Gisteravond stemde het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap in met het voorgelegde plan en de verdeling van de aanvullende kosten van deze aanpassing. Ook is besloten om de huidige voorlandkering om te dopen tot 'Zeedijk 't Horntje'. Naar verwachting gaat het projectplan met bijbehorende stukken na de zomer 2017 ter inzage, kan het werk daarna gegund worden en start in 2019 de uitvoering.

 • Omwonenden gemaal de Schans onthullen gevel

  (02-06-2017)

  Op vrijdag 2 juni 2017 bereikte Gemaal De Schans het hoogste punt in de werkzaamheden. Met omwonenden vierden Combinatie Tessel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze mijlpaal door samen de nieuwe gevel te onthullen. Combinatie Tessel is bezig om de nieuwe uitstroomconstructie van het gemaal aan te leggen. Later dit jaar is het nieuwe gemaal klaar.

 • Zaterdag 20 mei 2017: Dag van de Bouw. Komt u kijken bij de werkzaamheden?

  (16-05-2017)

  Combinatie Tessel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nodigen u van harte uit bij de werkzaamheden aan de Waddenzeedijk op Texel. Een unieke kans om het werk van dichtbij te bekijken. De dijk is op verschillende plaatsen niet veilig genoeg. In totaal versterkt Combinatie Tessel ongeveer 14 kilometer dijk en vernieuwt 3 gemalen. Zo zorgen we ervoor dat Texel in de toekomst goed is beschermd tegen hoogwater vanuit de Waddenzee. En dat Texelaars kunnen blijven wonen, werken en recreëren op hun eiland. Altijd al het werk aan een dijk van dichtbij willen zien? Benieuwd hoe het gemaal er straks uit gaat zien? Kom 20 mei langs op één van onze locaties en ervaar het oer-Hollandse dijkwerk.

Archief